Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để xóa hỏng sự kiện người xem tập tin đăng nhập

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:172156
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khởi động Windows Event Viewer, một trong lỗi sautin nhắn có thể xảy ra nếu một trong các tập tin *.evt bị hỏng:
Xử lý không hợp lệ
Dr. Watson Services.exe
Ngoại lệ: Truy cập vi phạm (0xc0000005), địa chỉ: 0x76e073d4
Khi bạn bấm OK hoặc hủy bỏ ngày thông báo lỗi Dr. Watson, bạn có thể cũngnhận được thông báo lỗi sau:
Trình xem sự kiện
Cuộc gọi thủ tục từ xa không thành công
Quá trình services.exe có thể tiêu thụ một tỷ lệ cao của CPU sử dụng.
NGUYÊN NHÂN
Các sự kiện đăng nhập xem tệp (Sysevent.evt, Appevent.evt, Secevent.evt)luôn luôn sử dụng bởi hệ thống, ngăn các tập tin bị xóa hoặcđổi tên. Dịch vụ EventLog không thể dừng vì nó là yêu cầu đểcác dịch vụ khác, do đó các tập tin được luôn luôn mở. Bài viết này mô tả mộtphương pháp để đổi tên hoặc di chuyển những tập tin này cho mục đích gỡ rối.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Phân vùng NTFS

 1. Bấm vào các Bắt đầu nút, điểm đến Thiết đặt, bấm Bảng điều khiển, và sau đó bấm đúp Dịch vụ.
 2. Chọn dịch vụ EventLog và nhấp vào Khởi động. Thay đổi loại khởi động để Khuyết tật, và sau đó nhấp vào Ok. Nếu bạn không thể đăng nhập vào các máy tính nhưng có thể truy cập registry từ xa, bạn có thể thay đổi các Khởi động giá trị trong khóa registry sau đây để 0x4:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog
 3. Khởi động lại Windows.

  LƯU Ý: Khi hệ thống bắt đầu, một số dịch vụ có thể thất bại; một tin nhắn thông báo cho người dùng để sử dụng trình xem sự kiện để xem lại lỗi có thể xuất hiện.
 4. Đổi tên hoặc di chuyển các tập tin tham nhũng *.evt từ vị trí sau:
  %SystemRoot%\System32\Config
 5. Trong Control Panel Services cụ, tái kích hoạt các dịch vụ EventLog bằng cách thiết lập nó quay lại mặc định khởi động tự động, hoặc thay đổi registry Giá trị khởi động quay lại 0x2.

Phân hoạch FAT (phương pháp thay thế)

 1. Khởi động với một dấu nhắc MS-DOS bằng cách sử dụng một DOS khả năng khởi động đĩa.
 2. Đổi tên hoặc di chuyển các tập tin tham nhũng *.evt từ vị trí sau:
  %SystemRoot%\System32\Config
 3. Hủy bỏ đĩa và khởi động lại Windows.
Khi Windows khởi động lại, tệp sổ ghi sự kiện sẽ được tái tạo.
Regedt32 evt rpc lỗi (rpc)

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 172156 - Xem lại Lần cuối: 08/19/2011 06:47:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbprb kbmt KB172156 KbMtvi
Phản hồi