Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách Thay đổi Vị trí của Tệp Internet Tạm thời

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:172949
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để thay đổi vị trí tạm thờiCặp Tệp Internet.
THÔNG TIN THÊM
Cặp Tệp Internet tạm thời được sử dụng để lưu trữ dữ liệu nhận được từInternet. Theo mặc định, cặp này nằm trong thư mục Windows. Nếuhồ sơ người dùng được kích hoạt trên máy tính trên mà Internet Explorer 4.0hoặc 4,01 được cài đặt, cặp Tệp Internet tạm thời nằm trong<windows>\Profiles\<username>được viết bởi admin thư mục, nơi <windows> là cặptrong đó Windows được cài đặt, và <username> là tên bạn sử dụng để đăng nhậpvào Windows. Để di chuyển các tập tin tạm thời đến thư mục khác, hãy làm theo cácbước sau:</username></windows></username></windows>

Internet Explorer 4.0, 4.01, Windows 98

Khi bạn di chuyển cặp Tệp Internet tạm thời trong InternetExplorer 4.0, tất cả các đăng ký của bạn dữ liệu sẽ bị xóa và bất cứ cookiebạn đã tích lũy được vẫn còn trong cặp Tệp Internet tạm thời cũ.

Lưu ý rằng Internet Explorer 4,01 và Windows 98 tới cookie mớithư mục và thư mục cũ được lấy ra. Ngoài ra, thông báo sauđược hiển thị khi bạn cố gắng di chuyển cặp Tệp Internet tạm thờitrong Internet Explorer 4.01 hoặc Windows 98:
Chú ý: Di chuyển vị trí tạm thời của bạn Cặp Tệp Internet sẽ xóa tất cả của bạn dữ liệu thuê bao.
 1. Tạo một thư mục mới để lưu trữ các tập tin. Ví dụ, nếu bạn muốn lưu trữ các tập tin trong một thư mục có tên Ietemp trên ổ đĩa D, tạo ra các thư mục sau đây:
  D:\Ietemp
  Thông tin về làm thế nào để tạo một thư mục, bấm bắt đầu, hãy nhấp vào Help, Nhấp vào tab Index, loại thư mục mới, và sau đó nhấp đúp vào chủ đề "Thư mục mới".
 2. Khởi động Internet Explorer.
 3. Trên menu xem, bấm Tùy chọn Internet.
 4. Trên tab chung, nhấp vào cài đặt.
 5. Bấm di chuyển cặp.
 6. Bấm vào cặp bạn đã tạo ở bước 1.
 7. Bấm OK, nhấp OK và sau đó nhấp OK một lần nữa.
 8. Khởi động lại máy tính của bạn.

Internet Explorer 5, 5,5

Lưu ý rằng Internet Explorer chuyển cookie tới thư mục mới và cũthư mục được lấy ra. Ngoài ra, thông báo sau đây được hiển thị khibạn cố gắng di chuyển cặp Tệp Internet tạm thời:
Chú ý: Di chuyển vị trí tạm thời của bạn Cặp Tệp Internet sẽ xóa tất cả của bạn dữ liệu thuê bao.
 1. Tạo một thư mục mới để lưu trữ các tập tin. Ví dụ, nếu bạn muốn lưu trữ các tập tin trong một thư mục có tên Ietemp trên ổ đĩa D, tạo ra các thư mục sau đây:
  D:\Ietemp
  Thông tin về làm thế nào để tạo một thư mục, bấm bắt đầu, hãy nhấp vào Help, Nhấp vào tab Index, loại thư mục mới, và sau đó nhấp đúp vào chủ đề "Thư mục mới".
 2. Khởi động Internet Explorer.
 3. Trên menu công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 4. Trên tab chung, nhấp vào cài đặt.
 5. Bấm di chuyển cặp.
 6. Bấm vào cặp bạn đã tạo ở bước 1.
 7. Bấm OK, nhấp OK và sau đó nhấp OK một lần nữa.
 8. Khởi động lại máy tính của bạn.

Internet Explorer 3.0

 1. Tạo một thư mục mới để lưu trữ các tập tin. Ví dụ, nếu bạn muốn lưu trữ các tập tin trong một thư mục có tên Ietemp trên ổ đĩa D, tạo ra các thư mục sau đây:
  D:\Ietemp
  Thông tin về làm thế nào để tạo một thư mục, bấm bắt đầu, hãy nhấp vào Help, Nhấp vào tab Index, loại thư mục mới, và sau đó nhấp đúp vào chủ đề "Thư mục mới".
 2. Khởi động Internet Explorer.
 3. Trên menu xem, nhấp Tuỳ chọn.
 4. Bấm tab chuyên sâu, và sau đó bấm thiết đặt.
 5. Bấm di chuyển cặp.
 6. Bấm vào cặp bạn đã tạo ở bước 1.
 7. Bấm OK.
 8. Khởi động lại máy tính của bạn.
LƯU Ý: Người dùng xác định thư mục Temporary Internet Files Internet Explorer 3.xkhông được duy trì khi bạn nâng cấp lên Internet Explorer 4.0 hoặc 4,01.Thay vào đó, cặp Tệp Internet tạm thời được đặt lại InternetThư mục mặc định Explorer 4.0 hoặc 4,01 (Windows\Temporary Internet Filesthư mục hoặc Windows\Profiles\<username>\Temporary cặp Tệp Internet).Đây là yêu cầu để hỗ trợ các cặp Tệp Internet tạm thời cá nhânĐối với người sử dụng trong Internet Explorer 4.0 và 4,01.</username>
3,00 4,00 5,00 5,0 5,5

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 172949 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:40:58 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB172949 KbMtvi
Phản hồi