Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows NT Server công cụ cho máy trạm Windows NT 4.0 có sẵn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:173673
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các Windows NT Server công cụ cho Windows NTMáy trạm 4.0. Những công cụ này có sẵn trong các self-extractingSrvtools.exe tập tin, và trong các thư mục sau đây trên Windows NT 4.0Máy chủ đĩa CD-ROM:

Clients\Srvtools\Winnt

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
THÔNG TIN THÊM
Các Windows NT Server công cụ cho Windows NT máy trạm 4.0 cho phép WindowsNT 4.0 máy trạm để quản trị từ xa Windows NT 3.x và máy chủ 4,0và bộ điều khiển vùng.

Các Windows NT Server công cụ cho Windows NT Workstation 4.0 có sẵn trongcác tập tin Srvtools.exe bao gồm Server Manager và quản lý người dùng.

Các Windows NT Server công cụ cho Windows NT máy trạm 4.0 có sẵn trênđĩa CD-ROM máy chủ Windows NT 4.0 bao gồm DHCP Manager, chính sách hệ thốngBiên tập viên, quản trị viên truy cập từ xa, quản lý RemoteBoot và thắng Manager,thêm vào máy chủ quản lý và quản lý người dùng.

Để cài đặt các công cụ máy chủ Windows NT có sẵn trong các tập tin Srvtools.exetrong Windows NT 4.0 Workstation, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở rộng tệp Srvtools.exe trong cặp %SystemRoot%\System32.
  2. Tạo biểu tượng trên desktop của bạn cho Srvmgr.exe (Server Manager) và Usrmgr.exe (người sử dụng quản lý cho các tên miền) trong các tập tin của bạn %SystemRoot%\System32 thư mục.
Lưu Ý: Các công cụ có sẵn trong các tập tin Srvtools.exe sử dụng chỉ trênWindows NT 4.0 máy trạm trên Intel dựa trên máy tính.

Để cài đặt công cụ Windows NT Server từ hệ phục vụ Windows NT 4.0Đĩa CD-ROM trong Windows NT 4.0 Workstation, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chạy chương trình Setup.bat trong thư mục Clients\Srvtools\Winnt trên các Windows NT 4.0 Server đĩa CD-ROM.
  2. Tạo biểu tượng trên desktop của bạn cho Dhcpadmn.exe (DHCP Manager), Poledit.exe (hệ thống chính sách biên soạn), Rasadmin.exe (truy cập từ xa Quản trị), Rplmgr.exe (RemoteBoot Manager), Srvmgr.exe (máy chủ Quản lý), Usrmgr.exe (người sử dụng quản lý cho các tên miền), và Winsadmn.exe (thắng Manager) tập tin trong thư mục %SystemRoot%\System32.

Lưu Ý: Các công cụ có sẵn trên đĩa CD-ROM máy chủ Windows NT 4.0 là để sử dụngtrên bất kỳ hỗ trợ nền tảng Windows NT 4.0 (DEC Alpha, Intel, MIPS, hoặcPowerPC)
hành chính i386

Thuộc tính

ID Bài viết: 173673 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:49:31 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbmt KB173673 KbMtvi
Phản hồi