Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi: "Tập lệnh trên trang này đang khiến Internet Explorer chạy chậm"

Tóm tắt
Do một số tập lệnh có thể sử dụng quá nhiều thời gian để chạy, Internet Explorer sẽ nhắc người dùng quyết định có tiếp tục chạy tập lệnh chậm hay không. Một số kiểm tra và tiêu chuẩn có thể dùng tập lệnh sử dụng nhiều thời gian để chạy. Do đó, có thể bạn muốn tăng lượng thời gian trôi qua trước khi hộp thông báo xuất hiện. Trong Internet Explorer, giá trị thời gian chờ của tập lệnh có thể được thay đổi trên máy tính khách cụ thể bằng cách sửa đổi mục nhập đăng ký.
Thông tin thêm
Đôi khi, trang web chứa tập lệnh mất nhiều thời gian chạy một cách bất thường. Nếu bạn đang viết tập lệnh điều khiển ActiveX trên trang web để chuyển tệp rất lớn hoặc chạy truy vấn cơ sở dữ liệu lớn, việc này thường gây độ trễ lâu hơn nhiều. Internet Explorer 3.02 phát hiện độ trễ lâu và nhắc người dùng bằng hộp thoại cho biết như sau:
Trang này có một tập lệnh đang sử dụng thời gian lâu một cách bất thường để kết thúc. Để kết thúc tập lệnh này ngay bây giờ, bấm Huỷ.
Thông báo tương đương cho Internet Explorer các phiên bản từ 4.0 đến 8 cho biết như sau:
Tập lệnh trên trang này đang khiến Internet Explorer chạy chậm. Nếu tập lệnh vẫn tiếp tục chạy, máy tính của bạn có thể không phản hồi. Bạn có muốn huỷ tập lệnh không?
Cơ chế này cho phép người dùng ngừng sử dụng đoạn mã bị lỗi chạy theo vòng lặp vô tận hoặc đang vận hành chậm.

Trong Internet Explorer 3.02, hộp thông báo này có thể xuất hiện trên các máy chạy Windows 95. Phiên bản trình duyệt 3.02 đang kiểm tra một cách cụ thể để xem chuỗi tập lệnh có điều khiển mọi thông báo cửa sổ trong năm giây cuối hay không. Không có cách nào để ghi đè khoảng thời gian chờ này cho Internet Explorer 3.02. Nếu bạn đang sử dụng điều khiển ActiveX với hoạt động chặn dài, điều khiển ActiveX nên sử dụng cơ chế sự kiện và trả lại quyền điều khiển người gọi hay gọi PeekMessage năm giây một lần để đặt lại thời gian chờ.

Kể từ Internet Explorer 4.0 đến các phiên bản sau này, thời gian chờ không còn là giá trị cố định nữa dựa trên thông báo Windows. Internet Explorer hiện đang theo dõi tổng số dòng lệnh đã được thực thi và đặt lại giá trị mỗi khi thực thi tập lệnh mới được bắt đầu, chẳng hạn như từ khoảng thời gian chờ hoặc từ trình xử lý sự kiện, cho trang hiện tại bằng công cụ xử lý tập lệnh. Internet Explorer hiển thị hộp thoại "tập lệnh chạy mất nhiều thời gian" khi giá trị đó vượt quá giới hạn. Internet Explorer không kiểm tra theo mỗi hướng dẫn để xem giá trị có vượt quá giới hạn hay không. Định kỳ, công cụ xử lý tập lệnh kiểm tra toàn bộ Internet Explorer có số lượng tập lệnh được thực thi và Internet Explorer kiểm tra xem liệu số lượng đó có vượt quá giới hạn hay không. Do cơ chế này, có thể thực thi nhiều hơn giới hạn mặc định mà không có hộp thoại nếu toàn bộ thực hiện tập lệnh kết thúc trước khi công cụ thực thi tập lệnh kiểm tra toàn bộ Internet Explorer.

Để yêu cầu chúng tôi thay đổi giá trị thời gian chờ trong Internet Explorer các phiên bản từ 4.0 đến 8 cho bạn, hãy đi tới phần "Khắc phục sự cố cho tôi" . Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố , bấm vào Chạy trong hộp thoại Tải xuống Tệp rồi thực hiện theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.

Chú ý
 • Thuật sỹ này chỉ có thể áp dụng cho phiên bản Tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính có sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Tiếp theo, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Khi đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để thay đổi giá trị thời gian chờ này trong Internet Explorer các phiên bản từ 4.0 đến 8, hãy làm theo các bước sau:
 1. Sử dụng Registry Editor như Regedt32.exe, mở khoá sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

  Chú ý Nếu khoá Kiểu không hiển thị, hãy tạo khoá mới có tên Kiểu.
 2. Tạo giá trị DWORD mới có tên "MaxScriptStatements" dưới khoá này và đặt giá trị về số tập lệnh mong muốn. Nếu bạn không chắc chắn giá trị nào cần đặt, bạn có thể đặt giá trị về giá trị DWORD của 0xFFFFFFFF để tránh hộp thoại đó.
Theo mặc định, khoá đó không tồn tại. Nếu khoá chưa được thêm, giới hạn ngưỡng mặc định cho hộp thoại thời gian chờ là 5.000.000 câu lệnh cho Internet Explorer 4 và các phiên bản sau này.

Vì thời gian chờ Internet Explorer các phiên bản từ 4.0 đến 8 dựa trên số lượng các câu lệnh được thực thi, hộp thoại thời gian chờ không hiển thị trong điều khiển ActiveX hoặc độ trễ cơ sở dữ liệu truy cập. Các vòng lặp vô tận trong tập lệnh vẫn sẽ được phát hiện.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc để báo cáo bất kỳ sự cố nào với giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố cho tôi" hoặc gửi e-mail cho chúng tôi
fixit fix it
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về tốc độ, bảo mật và khả năng tương thích của Internet Explorer 8, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 175500 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:21:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbfixme kbmsifixme kbcode kbfaq kbhowto kbscript KB175500
Phản hồi