Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

LMCompatibilityLevel và các hiệu ứng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:175641
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng kết nối với khách hàng xuống cấp trên một máy tính chạy Windowscho nhóm làm việc và Windows 95, bạn có thể nhận được thông báo lỗi:
\\Máy chủ\Chia sẻ không phải là có thể truy cập.
- hay -
Hệ thống 50 có lỗi.
Yêu cầu mạng không được hỗ trợ.
Thông báo này xuất hiện khi bạn kết nối với một máy tính Windows 95 màđã được thiết lập để sử dụng điều khiển truy cập người dùng cấp và khi bạn kết nối với mộtchia sẻ rằng đã thiết lập một mật khẩu (đọc hoặc kiểm soát đầy đủ) vào nó.

NGUYÊN NHÂN
Nếu LMCompatibilityLevel được thiết lập để 2, Windows NT không bao giờ sẽ gửi một LANMANthách thức/phản ứng, và Windows NT sẽ không thể kết nối với khách hàngđiều đó yêu cầu nó.
THÔNG TIN THÊM
Để tăng bảo mật mật khẩu, Windows NT 4.0 cho phép bạn để hạn chế việc gửi mật khẩu thách thức/phản ứng LANMAN qua mạng. Điều này có thể, tuy nhiên, làm cho Windows NT không thể kết nối với khách hàng xuống cấp.

Để thêm thông tin về ngăn chặn việc gửi các LANMAN mật khẩu, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
147706 Làm thế nào để vô hiệu hoá LM xác thực trên Windows NT
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hay Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
152734 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất của Windows NT 4.0
WFW Hoäp thö ñeán win95

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 175641 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:08:13 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbmt KB175641 KbMtvi
Phản hồi