Không thể Xem Tệp Internet Tạm thời trên Máy tính Được chia sẻ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:175885
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng xem cặp Tệp Internet tạm thời trên một chia sẻmạng ổ đĩa, hoặc trong một cụ thể của người dùng địa phương tệp Internet tạm thờithư mục, bạn có thể xem các tệp trong cặp Tệp Internet tạm thời địa phương của bạn để thay thế.
GIẢI PHÁP
Chỉnh sửa hành vi này, đăng nhập vào máy tính thích hợp tại địa phươngnhư là người dùng có Internet tạm thời tập tin mà bạn muốn xem.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 175885 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:08:44 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbui kbmt KB175885 KbMtvi
Phản hồi