Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để thay đổi Internet Explorer Window Title

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:176497
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Tiêu đề của cửa sổ Internet Explorer bao gồm các tiêu đề trang vàtiêu đề cửa sổ Internet Explorer. Bài viết này mô tả làm thế nào để thêm hoặcloại bỏ một tiêu đề tùy chỉnh cửa sổ Internet Explorer.
THÔNG TIN THÊM
Tiêu đề trang được chỉ định bởi các ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)<title>từ khóa trên trang hiện thời. Ví dụ, khi bạn xem một trang Web với những điều sau<title>từ khóa, "Chào mừng đến với trang chủ của Microsoft" được hiển thị trên thanh tiêu đề cửa sổ Internet Explorer:</title></title>
<title>Chào mừng đến với Microsoft's Trang chủ</title>
Tiêu đề cửa sổ Internet Explorer mặc định là "Internet của MicrosoftExplorer." Tuy nhiên, tiêu đề cửa sổ có thể được tùy chỉnh bởi Internet nội dung các nhà cung cấp (ICPs), nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hoặc quản trị viên công ty bằng cách sử dụng Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Bạn có thể tùy chỉnh cũng tự tiêu đề cửa sổ bằng cách chỉnh sửa registry.

Tuỳ chỉnh tiêu đề cửa sổ Internet Explorer cho biết thêm "do cung cấp <your custom="" title="">" tiêu đề cửa sổ Internet Explorer mặc định như sau:</your>
Tiêu đề trang -Microsoft Internet Explorer được cung cấp bởi Tuỳ chỉnh tiêu đề

Thêm hoặc xoá một tiêu đề cửa sổ tùy chỉnh bằng tay

Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Phần này mô tả làm thế nào để thêm hoặc loại bỏ một trình duyệt Internet Explorer tuỳ chỉnh tiêu đề cửa sổ bằng cách bằng tay chỉnh sửa registry. Để thực hiện việc này, sử dụng các phương pháp thích hợp.

Để thêm một Custom Internet Explorer Window Title

Sử dụng Registry Editor, thêm một chuỗi giá trị đặt theo tiêu đề cửa sổ để chìa khóa sau trong registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Giá trị dữ liệu là tiêu đề bạn muốn xuất hiện trên trình duyệt Internet Explorercửa sổ.

LƯU Ý: Trong Windows NT, giá trị nên loại REG_SZ thay vì của chuỗi.

Để loại bỏ một Custom Internet Explorer Window Title

Bằng cách sử dụng ký biên soạn, xóa giá trị sau trong registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Khi bạn xóa bỏ các giá trị này, "Microsoft Internet Explorer" sẽ trở thành cáctiêu đề cửa sổ mặc định.
xây dựng thương hiệu 5,00 5,0 5,5

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 176497 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:10:21 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbui kbmt KB176497 KbMtvi
Phản hồi