Làm thế nào để khôi phục lại biểu tượng hoạt hình Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

176713
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để khôi phục lại biểu tượng Internet Explorer hoạt hình nếu nó đã được thay đổi bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Khi bạn duyệt Internet bằng Internet Explorer, biểu tượng hoạt hình ở góc trên bên phải của cửa sổ quay, chỉ ra rằng hoạt động đang diễn ra. ISP của bạn có thể tùy chỉnh biểu tượng này bằng cách sử dụng Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Ví dụ, MSN, The Microsoft mạng, phiên bản 2,5 sẽ thay thế các biểu tượng Internet Explorer hoạt hình với một logo MSN.

LƯU Ý: ISP bạn cũng có thể tùy chỉnh các biểu tượng Internet Explorer hoạt hình trong các chương trình khác chẳng hạn như Microsoft Outlook Express.

Để khôi phục lại biểu tượng Internet Explorer hoạt hình, xóa BrandBitmapvà SmBrandBitmap chuỗi giá trị dưới khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
Sau khi bạn thực hiện thay đổi này, thoát khỏi Registry Editor và khởi động lại máy tính của bạn.
quả cầu biểu tượng thế giới trái đất hình ảnh hình ảnh bmp

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 176713 - Xem lại Lần cuối: 01/12/2015 15:58:22 - Bản sửa đổi: 3.0

  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbui kbmt KB176713 KbMtvi
Phản hồi