Menu Bắt đầu và menu Ưa chuộng không được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn xem menu Bắt đầu và menu Ưa chuộng các lối tắt và cặp có thể không được xếp theo thứ tự bảng chữ cái và các lối tắt bạn mới tạo ra có thể không được thêm vào cuối menu.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra khi bạn sắp xếp lại thủ công các lối tắt và cặp trên menu Bắt đầu hoặc trên menu Ưa chuộng hoặc khi bạn cài đặt chương trình mới.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục đăng ký trong Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Để giải quyết hành vi này, làm theo các bước của một trong các phần sau, tuỳ thuộc vào phiên bản Internet Explorer và Windows.của bạn.

Internet Explorer 4.x và Windows 98

Để sắp xếp lại các lối tắt và cặp, kéo lối tắt hoặc cặp phù hợp tới vị trí trên menu mà bạn muốn nó xuất hiện. Để khôi phục thứ tự bảng chữ cái mặc định, xem thông tin của một trong những phần sau, tuỳ thuộc vào menu mà bạn muốn khôi phục.

Menu Bắt đầu

Để khôi phục thứ tự sắp xếp mặc định trên menu Bắt đầu:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong hộp Mở, sau đó nhấn ENTER.
 2. Trong Registry Editor, định vị và bấm khoá đăng kí sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giá trị Thứ tự , sau đó bấm Xoá.

Menu Ưa chuộng

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit trong hộp Mở, sau đó bấm ENTER.
 2. Trong Registry Editor, định vị và bấm khoá đăng kí sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giá trị Thứ tự , sau đó bấm Xoá.
Chú ý Bạn phải khởi động lại máy tính để thực hiện thành công những thay đổi này, và bạn có thể phải thực hiện lại những bước này mỗi lần bạn cài đặt chương trình mới hoặc sau khi bạn sắp xếp lại thủ công các mục trên những menu này. Nếu bạn không muốn sắp xếp lại các mục trên những menu này bằng cách dùng chuột, hãy loại bỏ Windows Desktop Update (chỉ cho Windows 95 hoặc Windows NT 4.0 ). Để biết thêm thông tin về cách loại bỏ Windows Desktop Update, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
165695 Cách thêm hoặc loại bỏ Windows Desktop Update (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Nếu bạn muốn giữ Windows Desktop Update và không muốn chỉnh sửa sổ đăng kí để sắp xếp lại các mục trên menu, hãy cài đặt phiên bản Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Internet Explorer 5 bao gồm lệnh Sắp xếp theo Tên trên menu lối tắt xuất hiện khi bạn bấm chuột phải vào menu Bắt đầu hoặc menu Ưa chuộng.

Để cài đặt phiên bản mới nhất của Internet Explorer, xem Web site sau của Microsoft:

Internet Explorer 5 hoặc mới hơn với Windows 98 Second Edition, Windows 2000, hoặc Windows XP

để sắp xếp menu Chương trình, menu Tài liệu hoặc menu Ưa chuộng bấm chuột phải vào bất kì mục nào trên menu và bấm Sắp xếp theo Tên.

Để dùng bàn phím sắp xếp mục trên menu theo tên:
 1. Dùng các phím mũi tên để chọn mục trên menu bạn muốn sắp xếp.
 2. Nhấn SHIFT+F10 để xem menu lối tắt.
 3. Dùng phím MŨI TÊN XUỐNG hoặc phím MŨI TÊN LÊN để bấm Sắp xếp Theo Tên, và nhấn ENTER.
Để xem video cách sắp xếp menu Chương trình bấm nút Phát(Nút phát) trong chương trình xem Windows Media Player dưới đây:Chú ý Để xem video trên, máy tính của bạn phải được cài đặt phiên bản Windows Media Player 7.0 hoặc mới hơn. Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows Media Player phiên bản 7.1, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
299321 Mô tả và Khả năng sẵn dùng của Windows Media Player 7.1 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Khi bạn cài đặt Windows, menu Bắt đầu và menu Ưa chuộng liệt kê danh sách các cặp trước tiên và các lối tắt tới chương trình hoặc các mục khác sau.cùng. Các cặp và lối tắt được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trên mỗi menu. Khi bạn dùng Internet Explorer 4.x với Windows 98, bạn có thể sắp xếp lại các cặp và lối tắt trên menu Bắt đầu và trên menu Ưa chuộng Chức năng này chỉ sẵn dùng̉ khi bạn cài đặt Windows Desktop Update.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt Windows Desktop Update, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
165695 Cách Thêm hoặc Loại bỏ Windows Desktop Update (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Chú ý Windows 98 Second Edition và Windows 2000 bao gồm cả Windows Desktop Update và lệnh Sắp xếp theo Tên của Internet Explorer 5.
sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Showme
Thuộc tính

ID Bài viết: 177482 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:12:27 - Bản sửa đổi: 9.5

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbarttypeshowme kbenv kberrmsg kbprb kbui KB177482
Phản hồi