Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin: Chạy, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce và khởi động

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:179365
TÓM TẮT
Bài viết này giải thích làm thế nào chạy, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce,và khóa registry RunOnce\Setup liên quan với nhau và để khởi độngthư mục. Nó cũng mô tả thứ tự mà trong đó các phím được nạp.

Thông tin trong bài viết này bổ sung sau đâybài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
137367 Định nghĩa của các phím RunOnce trong Registry
Xin vui lòng xem bài viết này cho một lời giải thích của mỗi của các phím.
THÔNG TIN THÊM
Theo Microsoft Windows 95, Windows 98 và Windows Millennium Edition (Me) nơi tất cả các phím được hỗ trợ, các phím được nạp theo thứ tự sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

<logon prompt=""></logon>

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Thư mục startUp

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Với ngoại lệ của phím HKEY_LOCAL_MACHINE\...\RunOnce, tất cả các phím vàmục của họ đang được tải không đồng bộ. Vì vậy, tất cả các mục trong cácPhím RunServices và RunServicesOnce có thể có khả năng chạy cùng một lúc.

Mục trong phím HKEY_LOCAL_MACHINE\...\RunOnce đang cất cánh đồng bộtrong một đơn đặt hàng không xác định.

Bởi vì phím HKEY_LOCAL_MACHINE\...\RunOnce được nạp đồng bộ, tất cảcác mục phải hoàn tất nạp trước khi HKEY_LOCAL_MACHINE\...\Run,HKEY_CURRENT_USER\...\Run, HKEY_CURRENT_USER\...\RunOnce, và khởi độngThư mục có thể được nạp.

Các phím RunServicesOnce và RunServices được nạp trước khi các bản ghi người dùng vào Windows 95, Windows 98 và Windows Me. Bởi vì những hai phím chạy không đồng bộ với hộp thoại đăng nhập, họ có thể tiếp tục chạy sau khingười dùng đã đăng nhập vào. Tuy nhiên, kể từ khi HKEY_LOCAL_MACHINE\...\RunOnce phảitải đồng bộ, các mục sẽ không bắt đầu tải cho đến sau khi cácPhím RunServicesOnce và RunServices đã hoàn tất tải.

Vì của cấu hình hệ thống khác nhau (chẳng hạn như một máy tính làcấu hình để tự động đăng nhập vào), bất kỳ ứng dụng là phụ thuộc vàocác ứng dụng khác được thực hiện theo các phím khi hoàn thành phảiHãy chuẩn bị để chờ cho đến khi các ứng dụng này được hoàn thành. Khác hơn là ngoại lệ này, các mô tả ở trên áp dụng cho Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 và Windows XP.

GHI CHÚ:
  • Các phím RunOnce không được hỗ trợ bởi Windows NT 3.51.
  • Các phím RunOnce được bỏ qua theo Windows 2000 và Windows XP trong chế độ an toàn.
THAM KHẢO
Để thêm thông tin về phím RunOnceEx, nhấp vào số bài viết % 2 dưới đây để xem bài viết % 2 trong cơ sở kiến thức Microsoft:
232487 Mô tả của RunOnceEx Registry Key
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem các bài viết sau đây trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
137367Định nghĩa của các phím RunOnce trong Registry
Chạy RunOnce RunServices RunServicesOnce khởi động đăng ký

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 179365 - Xem lại Lần cuối: 08/19/2011 09:18:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

  • kbinfo kbkernbase kbregistry kbshell kbmt KB179365 KbMtvi
Phản hồi