你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Sự kiện đăng nhập có thể không phát triển để cấu hình kích thước

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:183097
TRIỆU CHỨNG
Mặc dù bạn đã làm tăng các "tối đa đăng nhập kích thước" trong trình xem sự kiện từ cácmặc định của 512 KB một giá trị rất cao, tệp sổ ghi sự kiện tương ứngkhông phát triển vượt quá một kích thước nhất định.
NGUYÊN NHÂN
Với sự kiện người xem, bạn có thể chỉ định một kích cỡ sổ ghi tối đa 4 GB một cách riêng biệtcho mỗi đăng nhập (hệ thống, bảo mật, và ứng dụng). Trong thiết kế hiện tại củaSổ ký sự sở, kích thước kết hợp của tất cả các tập tin đăng nhập không phát triển trênkhoảng 300 MB, tùy thuộc vào tình trạng bộ nhớ. Nếu các bản ghi làcấu hình để "Không ghi đè các sự kiện", các sự kiện mới sẽ không được viết.
GIẢI PHÁP
Tránh thiết sổ ghi sự kiện này cao. Tùy thuộc vào số lượng các sự kiện,sao lưu và xóa sổ ghi sự kiện một cách thường xuyên, và cấu hình các đăng nhậpghi đè "lên sự kiện khi cần thiết."

Để sao lưu các đăng nhập, bạn có thể sử dụng sao lưu Windows NT, hoặc DUMPEL từ cácWindows NT Resource Kit.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:183097 - 上次审阅时间:08/20/2011 09:17:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbbug kbmt KB183097 KbMtvi
反馈