Làm thế nào để sử dụng lệnh Assoc để thay đổi tệp hiệp hội

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:184082
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng lệnh Assoc để hiển thị hoặc thay đổiphần mở rộng tập tin và các Hiệp hội của họ.
THÔNG TIN THÊM
PGS lệnh có thể chạy chỉ từ một dấu nhắc lệnh.

Lưu Ý: Khi bạn sử dụng lệnh PGS, những thay đổi bạn thực hiện là ngay lập tứcghi vào các tập tin đăng ký phần mềm.

  • Để hiển thị một danh sách các phần mở rộng tập tin và các Hiệp hội của họ, gõ PGS tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn NHẬP.
  • Để hiển thị Hiệp hội cho một phần mở rộng tập tin cụ thể, gõ PGS.<xxx></xxx> một dấu nhắc lệnh, và sau đó bấm phím ENTER, nơi <xxx> là phần mở rộng tệp hiệp hội mà bạn bạn muốn xem.</xxx>
  • Để thay đổi Hiệp hội cho một phần mở rộng tập tin cụ thể, gõ PGS.<xxx>=<file type=""></file></xxx> một lệnh nhắc, và sau đó nhấn ENTER, nơi <xxx> là phần mở rộng tập tin mà Hiệp hội bạn muốn thay đổi, và <file type=""> là chương trình, năng động trao đổi dữ liệu (DDE), hoặc OLE đối tượng bạn muốn kết hợp với các tập tin phần mở rộng.</file></xxx>
  • Để xóa Hiệp hội cho một phần mở rộng tập tin cụ thể, gõ PGS.<xxx>=<b00></b00></xxx> một dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER, nơi <xxx> là file phần mở rộng bạn muốn xoá.</xxx>

    Lưu Ý: Bạn phải gõ khoảng trống ở đuôi sau dấu hiệu bằng (=). Nếu bạn không, các Hiệp hội không xóa và bạn nhận được sau đây thông báo lỗi:
    Hiệp hội tập tin không tìm thấy cho phần mở rộng.<xxx></xxx>

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 184082 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:34:16 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB184082 KbMtvi
Phản hồi