你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

User32.dll hoặc Kernel32.dll không thể khởi động

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 184802
Triệu chứng
Ứng dụng được thực hiện bởi CreateProcess hoặc CreateProcessAsUser có thể không thành công và bạn nhận được một thông báo lỗi sau:
Khởi động thư viện <system>\system32\user32.dll không thành công. Quá trình kết thúc bất thường. </system>
Khởi động thư viện <system>\system32\kernel32.dll không thành công. Quá trình kết thúc bất thường. </system>

Ngoài ra, quá trình không trả về mã thoát 128 hoặc lỗi sau:
ERROR_WAIT_NO_CHILDREN
Nguyên nhân
Lỗi này xảy ra do một trong những lý do sau:
 • Quá trình thực hiện không có quyền truy cập chính xác bảo mật các cửa sổ và màn hình liên quan đến quá trình.
 • Hệ thống hết heap màn hình.
Thông tin thêm

Nguyên nhân 1

Quá trình thực hiện không có quyền truy cập chính xác bảo mật các cửa sổ và màn hình liên quan đến quá trình.

Thành viên lpDesktop cấu trúc STARTUPINFO được chuyển đến CreateProcess hoặc CreateProcessAsUser chỉ trạm window và màn hình liên quan đến quá trình thực hiện. Quá trình thực hiện phải chính xác bảo mật truy cập các cửa sổ được xác định và màn hình.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố bảo mật sổ trạm và máy tính để bàn, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
165194 CreateProcessAsUser() windowstations và máy tính để bàn

Nguyên nhân 2

Hệ thống hết heap màn hình.

Mỗi đối tượng trên màn hình trên hệ thống có một heap màn hình liên quan đến nó. Các đối tượng trên màn hình sử dụng heap để lưu trữ các menu, móc, dây và windows. Trong Windows Server 2003 và Windows XP 32-bit, Hệ thống phân bổ heap màn hình từ bộ đệm hệ thống 48-megabyte (MB). Ngoài đống trên màn hình, trình trình điều khiển máy in và trình điều khiển phông chữ cũng sử dụng bộ đệm này.

Máy tính để bàn được liên kết với cửa sổ. Trạm window có chứa 0 hoặc nhiều máy tính để bàn. Bạn có thể thay đổi kích thước của heap màn hình được phân bổ cho một máy tính có liên quan đến một trạm window bằng cách thay đổi giá trị kiểm nhập sau.

Lưu ý: Chúng tôi không khuyên bạn sử dụng chuyển đổi3 GB . Chuyển đổi 3 GB được chỉ định trong tệp Boot.ini. Chuyển đổi 3 GB hỗ trợ chỉ dành cho hệ điều hành 32-bit.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
Trong Windows Server 2003 và Windows XP 32 bit, dữ liệu mặc định cho giá trị kiểm nhập này sẽ giống như sau (trên một dòng):
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows  SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows  ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off  MaxRequestThreads=16				

Phiên bản khác nhau của Windows, dữ liệu mặc định cho giá trị kiểm nhập này sẽ giống như sau:

Đối với Windows Vista RTM (32-bit)
SharedSection=1024,3072,512

Đối với Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32-bit) và Windows Server 2008 (32-bit)
SharedSection=1024,12288,512

Đối với Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (64-bit)
SharedSection=1024,20480,768

Số giá trị sau đó "SharedSection =" kiểm soát cách heap màn hình được phân bổ. Các giá trị SharedSection được chỉ định trong kB. Không có các thiết đặt riêng cho máy tính để bàn có liên quan đến trạm window tương tác và không tương tác.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi giá trị SharedSection trong sổ kiểm nhập, bạn phải khởi động lại hệ thống để thay đổi có hiệu lực.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ kiểm nhập. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ kiểm nhập không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ kiểm nhập trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ kiểm nhập nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ kiểm nhập trong Windows

Giá trị SharedSectionđầu tiên (1024) là kích thước chia sẻ heap phổ biến với tất cả các màn hình. Điều này bao gồm Panel điều khiển chung. Bảng này có xử lý cửa sổ, menu, biểu tượng, con trỏ và như vậy, và chia sẻ thiết đặt hệ thống. Bạn có thể bạn sẽ không có thay đổi giá trị này.

Giá trị SharedSectionthứ hai là kích thước của heap màn hình cho mỗi máy tính có liên quan đến trạm window "tương tác" WinSta0. Sử dụng các đối tượng như móc đơn, Chuỗi và windows tiêu thụ bộ nhớ heap màn hình này. Bạn có thể bạn sẽ không có thay đổi giá trị này.

Mỗi máy tính được tạo ra trong các trạm window tương tác sử dụng heap màn hình mặc định 3,072 kB. theo mặc định, Hệ thống tạo máy tính để bàn ba sau trong Winsta0:
 • Trình
 • Mặc định
  Màn hình ứng dụng "Mặc định" sẽ được sử dụng tất cả theprocesses mà "Winsta0\default" được chỉ định trong tài khoản của cấu trúc STARTUPINFO.lpDesktop . Khi các thành viên cấu trúc lpDesktop NULL, trạm window và màn hình được thừa kế từ trình cha mẹ. Tất cả các dịch vụ được thực hiện trong tài khoản LocalSystem vớibản ghi dịch vụ cho phép tương tác với màn hìnhkhởi động tùy chọn sẽ sử dụng "Winsta0\Default." Tất cả các quá trình này sẽ chia sẻ heap màn hình liên quan đến màn hình ứng dụng "Mặc định".
 • Bảo vệ màn hình
  Màn hình bảo vệ màn hình được tạo ra trong windowstation tương tác (WinSta0) khi trình bảo vệ màn hình hiển thị.
Giá trị SharedSection thứ ba là kích thước của heap màn hình cho mỗi máy tính có liên quan đến một trạm window "không tương tác". Nếu không có giá trị này, kích thước của heap màn hình cho các trạm window không tương tác sẽ giống kích thước được chỉ định cho các trạm window tương tác (tức là, thứ hai giá trị SharedSection ).

Nếu chỉ có hai giá trị SharedSectionhiện có, bạn có thể thêm giá trị thứ ba để xác định kích thước của heap màn hình cho máy tính để bàn được tạo trong trạm window không tương tác.

Mỗi trình bản ghi dịch vụ được thực hiện trong tài khoản người dùng sẽ nhận được một máy tính mới ở cửa sổ không tương tác được tạo bởi trình quản lý điều khiển bản ghi dịch vụ (SCM). Do đó, mỗi bản ghi dịch vụ được thực hiện trong tài khoản người dùng sẽ cần số kB của heap màn hình được chỉ định giá trịSharedSection thứ ba. Tất cả các dịch vụ được thực hiện trong tài khoản LocalSystem khi Cho phép các bản ghi dịch vụ để tương tác với màn hìnhkhông chia sẻ chọn heap màn hình trên màn hình "Mặc định" trong máy trạm windows không tương tác (dịch vụ 0x0 3e7$).

Tất cả heap màn hình đang được sử dụng trong các trạm window tương tác và không tương tác phải phù hợp trong bộ đệm.

Giảm giá trị SharedSection thứ hai hoặc thứ ba sẽ tăng số lượng máy tính để bàn có thể được tạo ra trong các trạm window tương ứng. Giá trị nhỏ hơn sẽ giới hạn số móc, menu, Chuỗi và windows có thể được tạo ra trong một máy tính. Mặt khác, tăng giá trị SharedSectionthứ hai hoặc thứ ba sẽ giảm số lượng máy tính để bàn có thể được tạo ra. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ làm tăng số móc, menu, Chuỗi và windows có thể được tạo ra trong một máy tính.

Vì SCM tạo một máy tính mới trong trạm window không tương tác cho mỗi quá trình bản ghi dịch vụ đang chạy dưới tài khoản người dùng, lớn hơn giá trịSharedSectionthứ ba sẽ giảm số lượng các bản ghi dịch vụ tài khoản người dùng có thể chạy thành công trên hệ thống. Tối thiểu có thể được xác định giá trịSharedSectionthứ hai hoặc thứ ba là 128. Bất kỳ cố gắng sử dụng một giá trị nhỏ hơn willinstead sử dụng 128.

Heap màn hình được phân bổ bởi User32.dll khi trình cần đối tượng người dùng. Nếu một ứng dụng không phụ thuộc vào User32.dll, nó sẽ không tiêu thụ heap màn hình.

Lưu ý: Trong Windows Server 2003, sự kiện cụ thể được ghi vào Nhật ký hệ thống khi một trong những điều kiện sau là đúng:
 • Nếu heap màn hình trở nên đầy đủ, sự kiện sau được ghi:

  Loại sự kiện: cảnh báo
  Sự kiện nguồn: Win32k
  Thể loại sự kiện: không
  ID sự kiện: 243
  Ngày: Ngày
  Thời gian: Giờ
  Người dùng: K/C
  Máy tính: tên máy (ứng dụng) phục vụ
  Mô tả: Giao heap màn hình không thành công.

  Trong trường hợp này, tăng kích thước heap màn hình.
 • Nếu tất cả heap màn hình có kích thước bộ đệm hệ thống, sự kiện sau được ghi:

  Loại sự kiện: cảnh báo
  Sự kiện nguồn: Win32k
  Thể loại sự kiện: không
  ID sự kiện: 244
  Ngày: Ngày
  Thời gian: Giờ
  Người dùng: K/C
  Máy tính: tên máy (ứng dụng) phục vụ
  Mô tả: Không thể tạo bàn làm việc do cạn kiệt heap màn hình.

  Trong trường hợp này, giảm kích thước heap màn hình.
Trong Windows Server 2003, bộ đệm hệ thống là 20 MB khi một trong những điều kiện sau là đúng:
 • Bạn đang ở trong một môi trường bản ghi dịch vụ đầu cuối.
 • Chuyển đổi 3 GB được chỉ định trong tệp Boot.ini.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:184802 - 上次审阅时间:06/14/2015 19:51:00 - 修订版本: 5.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbdll kbkernbase kbprb kbsecurity kbmt KB184802 KbMtvi
反馈