Thông báo lỗi 'Trang này chứa cả an toàn và không an toàn mục'

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:184960
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn kết nối tới một trang web an toàn (một trang web có địa chỉ bắt đầu với https: / /) có chứa cả an toànvà các mặt hàng không an toàn, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Trang này chứa cả an toàn và không an toàn. Bạn có muốn tải xuống các mục không an toàn?
NGUYÊN NHÂN
Nếu một trang Web an toàn sử dụng khung và một hoặc nhiều của các khung không tải, hoặc vì bạn hủy bỏ tải hoặc vì yêu cầu tải không hoạt động, Internet Explorer tạo ra các thông báo lỗi trước.

Vấn đề này xảy ra bởi vì Internet Explorer sẽ xác định rằng khung được nạp thành công trong tên miền Internet và khung được tạo ra trong nội bộ lỗi trên máy tính địa phương, và do đó đặt vùng hiện thời để hỗn hợp. Điều này gây nên một thông báo lỗi bảo mật cảnh báo bạn rằng trang chứa khoản mục an toàn và không an toàn.

Trong trường hợp này, các thông báo lỗi không chỉ ra một vấn đề an ninh; thông báo lỗi chỉ đơn thuần chỉ ra rằng trang đã không tải tất cả nội dung an toàn hoàn toàn.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế. Bạn không thể vô hiệu hóa thông báo lỗi này.
THÔNG TIN THÊM
Thông báo lỗi này là một dấu hiệu rằng các trang Web có chứa cả an toàn vàkhoản mục không an toàn. Bạn có thể tải về các không an toànkhoản mục với các bản ghi bảo mật trên trang Web, hiển thị chỉ an toànkhoản mục, hoặc xem chủ điểm trợ giúp tương ứng. Các lựa chọn trong Internet Explorer 3,02 và InternetExplorer 4.0 và sau này là hơi khác nhau.Để mô tả những khác biệt này, xem các đoạn.

Internet Explorer 4.x hoặc 5

Khi bạn nhận được thông báo lỗi, bạn có thể nhấp vào Có, Không, hoặc Thông tin thêm. Nếu bạn nhấp vào Có, trang Web sẽ hiển thị cả khoản mục an toàn và không an toàn. Nếu bạn nhấp vào Không, các khoản mục không an toàn không được hiển thị trên trang Web và các chỉ số an toàn khóa được hiển thị trên thanh trạng thái. Nếu bạn nhấp vào Thông tin thêm, các Đang tải xuống nội dung không an toàn từ một trang Web an toàn Chủ điểm trợ giúp sẽ được hiển thị.

Internet Explorer 3,02

Khi bạn nhận được thông báo lỗi, bạn có thể nhấp vào VềBảo mật, Có, hoặc Không. Nếu bạn nhấp vào Về bảo mật, các Bảo mật trên Internet Chủ điểm trợ giúp sẽ được hiển thị. Nếu bạn nhấp vào Có, trang Web sẽ hiển thị cả khoản mục an toàn và không an toàn. Nếu bạn nhấp vào Không, các khoản mục không an toàn không được hiển thị trên trang Web và các chỉ số an toàn khóa được hiển thị trên thanh trạng thái.
95 4,00 toàn

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 184960 - Xem lại Lần cuối: 09/28/2011 15:01:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kberrmsg kbprb kbmt KB184960 KbMtvi
Phản hồi