Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Gỡ rối vấn đề kết nối RDP khách hàng

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:186645
TÓM TẮT
Bài viết này tóm tắt những nguyên nhân khác nhau cho Terminal Server khách hàngkết nối thất bại.
THÔNG TIN THÊM
Terminal Server khách hàng (Remote Desktop Client) kết nối thất bại như "không thể RDP,"Remote Desktop kết nối"hoặc"Không thể kết nối Remote Desktop (Terminal server)"những vấn đề phổ biến mà chúng tôi đã thấy trong hỗ trợ sản phẩm. Bài viết này tóm tắt những nguyên nhân khác nhau cho thất bại như vậy.

Sau đây là một số các triệu chứng thường nhìn thấy:

  • Bạn có thể được giới hạn về số lượng người sử dụng có thể kết nối đồng thời với một máy tính để bàn từ xa gaàn nhaát hoaëc phiên làm việc từ xa máy tính để bàn dịch vụ.
  • Bạn có thể có một cảng chuyển nhượng xung đột.
  • Bạn có thể có một không chính xác cấu hình xác thực và mật mã hoá thiết.
  • Bạn có thể có một tham nhũng giấy chứng nhận.
Tất cả các bước đã được diễn tả trong những bài viết này, dựa trên hệ điều hành máy chủ:

Ngoài ra, chúng tôi có nhiều triệu chứng tài liệu trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

Giải đáp thắc mắc chung từ xa máy tính để bàn lỗi thông điệp
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc780927 (WS.10) .aspx

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 186645 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 06:57:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

  • kbinfo kbnetwork kbmt KB186645 KbMtvi
Phản hồi