Làm thế nào để xác minh cơ bản IMAP kết nối bằng cách sử dụng Telnet

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:189326
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách sử dụng Telnet để kiểm tra xem liệu bạn có Internet Message Access Protocol, phiên bản 4rev1 (IMAP4) kết nối đến một hộp thư được đặt trên một máy tính đang chạy Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server hoặc Microsoft Exchange Server 2003.
THÔNG TIN THÊM
Để đảm bảo rằng bạn có đúng IMAP4 kết nối đến một hộp thư có vị trí trên máy tính Exchange, gõ lệnh sau tại dấu nhắc lệnh.

Chú ý Ngoại trừ lệnh đầu tiên, bạn phải nhập một câu hỏi mark (?) và một không gian vào đầu mỗi lệnh. Nhấn ENTER sau khi bạn gõ lệnh mỗi.
 1. Telnet Địa chỉ IP của hệ phục vụ thư (Exchange) 143

  Lệnh này bắt đầu một phiên Telnet. Nếu lệnh này là thành công, bạn nhận được các phản ứng sau đây từ máy chủ:
  +OK Microsoft Exchange IMAP4rev1 server version x.x.x (F.Q.D.N.) ready
 2. ? ĐĂNG NHẬP NTDOMAIN/NTACCOUNT/BÍ DANH MẬT KHẨU

  Lệnh này bắt đầu giao tiếp bằng cách đăng nhập vào hộp thư. Nếu lệnh này là thành công, bạn nhận được các phản ứng sau:
  +OK LOGIN completed
 3. ? DANH SÁCH "" "*"

  Lệnh này cung cấp một danh sách các thư mục có sẵn.
 4. ? Chọn Cặp (nơi Cặp là cặp hộp thư mà bạn muốn, ví dụ như hộp thư đến hoặc khoản mục đã xóa)

  Lệnh này chọn hộp thư phù hợp. Nếu lệnh này là thành công, bạn nhận được một phản ứng tương tự như sau đây, tùy thuộc vào số lượng thư trong hộp thư này:
  * <#> EXISTS* <#> RECENT* FLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)* OK [PERMANENTFLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)]* OK [UNSEEN <#>] Is the first unseen message* OK [UIDVALIDITY 73] UIDVALIDITY value.? OK [READ-WRITE] SELECT completed.	
 5. ? TÌM NẠP số lượng tin nhắn> Tất cả (nơi số lượng tin nhắn là 1, 2, 3, vv.)
  ? TÌM NẠP số lượng tin nhắn Cơ thể (nơi số lượng tin nhắn là 1, 2, 3, vv.)

  Các lệnh truy xuất thư cụ thể. Nếu lệnh thành công, bạn nhận được thông báo rằng bạn đã chỉ định với một phản ứng "thông báo số" đó là tương tự như sau:
  * 1 FETCH (FLAGS ( ) INTERNALDATE "25-JUN-1998 10:57:38 -500"RFC822.SIZE 417 ENVELOPE 9"Thu, 25 Jun 1998 10:57:33 -500" "Test"(("Administrator" NIL "Administrator" "microsoft.com"))(("Administrator" NIL "Administrator" "microsoft.com"))(("Administrator" "microsoft".com")) NIL NIL NIL"219876E11AFBD111A43F00C04F8FECCA33D4@mail2.dns.microsoft.com"))* ? OK FETCH completed.
 6. ? ĐĂNG XUẤT

  Lệnh này bản ghi người dùng ra khỏi phiên IMAP4 với máy tính Exchange. Nếu lệnh này là thành công, bạn nhận được một tin nhắn đó là tương tự như sau:
  ? LOGOUT* BYE Microsoft Exchange IMAP4rev1 server version 5.5.2654.50 signing off? OK LOGOUT completed.
  Chú ý Số phiên bản tin nhắn này có thể khác nhau tùy thuộc vào các gói dịch vụ Exchange được cài đặt. Ví dụ này giả định rằng bạn đang chạy Exchange 5.5 với Service Pack 4 (SP4) được cài đặt.
Nếu bạn có thể hoàn thành thủ tục này, bất kỳ khách hàng IMAP4 tuân thủ các yêu cầu cho bình luận (RFC) 2060 nên có thể kết nối với hộp thư trên máy tính Exchange.
XADM hiển thị lỗi xử lý sự cố tshoot

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 189326 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:56:25 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB189326 KbMtvi
Phản hồi