Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

XGEN: Làm thế nào để có được Exchange Server 5.5 Service Pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:191014
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Gói dịch vụ là có nghĩa là bởi đó Exchange Server 5,5 Sửa lỗi được phân phối. Gói dịch vụ sản phẩm mới nhất cho. Dịch vụ gói này bao gồm các thông tin Cập Nhật, công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển, và bổ sung các thành phần. Tất cả thuận tiện đóng gói để dễ dàng tải về. Gói dịch vụ là tích lũy; mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi trong service pack trước đó, cũng như bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt một trước đó gói dịch vụ trước khi cài đặt mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Trao đổi máy chủ 5.5 Service Pack 4

Ngày phát hành: 7 tháng 11 năm 2000

Làm thế nào để có được

SP4 là có sẵn tại Web site sau Microsoft:

Sửa danh sách

274832 XGEN: Danh sách các lỗi cố định trong Exchange Server 5.5 Service Pack 4 (phần 1)
274833 XGEN: Danh sách các lỗi cố định trong Exchange Server 5.5 Service Pack 4 (phần 2)

Trao đổi máy chủ 5.5 Service Pack 3

Ngày phát hành: 13 tháng 9 năm 1999

Làm thế nào để có được

SP3 có sẵn tại trang web Microsoft FTP sau đây:

Sửa danh sách

241740 XGEN: Danh sách các lỗi cố định trong Exchange Server 5.5 Service Pack 3 (phần 1)
235453 XGEN: Danh sách các lỗi cố định trong Exchange Server 5.5 Service Pack 3 (phần 2)

Trao đổi máy chủ 5.5 Service Pack 2

Ngày phát hành: 23 tháng 12 năm 1998

Làm thế nào để có được

SP2 không còn có sẵn để tải về.

Sửa danh sách

242222 XGEN: Danh sách các lỗi cố định trong Exchange Server 5.5 Service Pack 2

Trao đổi máy chủ 5.5 Service Pack 1

Ngày phát hành: 5 tháng 8 năm 1998

Làm thế nào để có được

SP1 có sẵn tại trang web Microsoft FTP sau đây:

Sửa danh sách

242221 XGEN: Danh sách các lỗi cố định trong Exchange Server 5.5 Service Pack 1
Trung tâm tải về khắc phục lỗi servpack DC nhận được đơn đặt hàng sp ĐĨA CD

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 191014 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:05:34 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbgetsp atdownload kbinfo kbmt KB191014 KbMtvi
Phản hồi