Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả kích thước Default Cluster cho hệ thống tệp FAT32

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:192322
TÓM TẮT
Bài này liệt kê các kích thước cụm mặc định cho các ổ đĩa bằng cách sử dụng FAT32hệ thống tập tin. Hệ thống tệp FAT32 sử dụng kích thước nhỏ hơn mặc định cụm hơnhệ thống tập tin FAT16, dẫn đến một tập tin hiệu quả hơn phân bổhệ thống và bảo tồn không gian ổ đĩa.
THÔNG TIN THÊM
Bảng dưới đây liệt kê các kích thước cụm mặc định được sử dụng bởi FAT32hệ thống tập tin.

  Partition size      Cluster size  -------------------------------------  512 MB to 8,191 MB     4 KB  8,192 MB to 16,383 MB    8 KB  16,384 MB to 32,767 MB   16 KB  Larger than 32,768 MB   32 KB				


Lưu ý rằng hệ thống tệp FAT32 không hỗ trợ ổ đĩa nhỏ hơn512 MB.

THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về hệ thống tệp FAT32, xem dưới đâybài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
ID CỦA BÀI: 154997
Tiêu đề: Mô tả về hệ thống tệp FAT32

ID CỦA BÀI: 69912
Tiêu đề: MS-DOS phân vùng bản tóm tắt

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 192322 - Xem lại Lần cuối: 09/27/2011 12:20:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbinfo kbmt KB192322 KbMtvi
Phản hồi