Thanh Menu công tác quản lý và Tabs không thể nhìn thấy

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:193050
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn bắt đầu công việc quản lý, thanh menu và tab có thể không nhìn thấy được.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu Task Manager đang chạy trong chế độ nhỏ dấu chân.

Khi bạn nhấp đúp vào không gian trống trong biên giới xung quanh các tab, Task Manager chuyển sang chế độ này.
GIẢI PHÁP
Để chuyển đổi Task Manager cho chế độ màn hình bình thường của nó, bấm đúp vào đầu trangbiên giới của cửa sổ.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Chỉnh sửa hành vi này, thực hiện theo các bước sau:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy.
  2. Loại taskmgr.exe.
  3. Giữ phím CTRL + ALT + SHIFT cùng một lúc, và trong khi giữ nhấn ENTER.
THÔNG TIN THÊM
Khi quản lý tác vụ đang chạy trong chế độ dấu chân nhỏ, bạn có thể thay đổi kích cỡ cáccửa sổ.
thiếu trống taskmgr exe tình trạng ẩn tiêu đề thanh đóng giảm thiểu tối đa hóa

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 193050 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 07:56:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbprb kbmt KB193050 KbMtvi
Phản hồi