Làm thế nào để cài đặt Crystal Reports für die Rechtschreibprüfung in Visual Basic 6.0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:193336
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT


Crystal Reports không phải là một phần của Visual Basic hoặc Visual Studio thiết lập.Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt nó từ Visual Basic và Visual Studio CDs.

Lưu Ý: Bắt đầu với Visual Basic 6.0, Microsoft đã bao gồm một báo cáo mớimáy phát điện được gọi là nhà thiết kế Microsoft dữ liệu báo cáo. Bạn có thể sử dụng hoặc cácmới báo cáo thiết kế hoặc Crystal Reports. Cho biết thêm thông tin về các mớiBáo cáo thiết kế, xin vui lòng tìm kiếm thư viện MSDN bao gồm trong VisualPhòng thu 6.0 trên cụm từ "Microsoft dữ liệu báo cáo Designer."
THÔNG TIN THÊM
Để cài đặt Crystal Reports, chạy Crystl32.exe. Vị trí của Crystl32.exephụ thuộc vào phiên bản nào của Visual Basic hoặc Visual Studio bạn sở hữu. Trong tất cả cáctrường hợp, nó là trong đường dẫn tương đối sau đây:
\Common\Tools\VB\CrysRept\Crystl32.exe

Sử dụng bảng sau đây để xác định đĩa CD để sử dụng:
  Product            Disk  -----------------------------------  Visual Basic Professional   1  Visual Basic Enterprise    1  Visual Studio Professional   2  Visual Studio Enterprise    3				

GHI CHÚ:
 • Các ấn bản học tập không bao gồm Crystal Reports.
 • Phiên bản của Crystal Reports là 4.6.1.0, mà là cùng một phiên bản mà đi kèm với Visual Basic 5.0.
 • Trong trường hợp các tập tin trợ giúp (Crw.hlp) đề cập đến Visual Basic 5.0, bạn có thể giả định cùng áp dụng cho Visual Basic 6.0.
 • Chương trình cài đặt (Crystl32.exe) không thêm một lối tắt tới chương trình Menu trong Windows. Để bắt đầu Crystal Reports, chạy Crw.exe trong các cài đặt thư mục hoặc nhấp vào báo cáo thiết kế trên menu Add-Ins Visual Basic.
 • Microsoft hỗ trợ cài đặt phiên bản của tinh thể báo cáo rằng tàu với Visual Basic. Để sử dụng các vấn đề, xin vui lòng liên lạc với Seagate Phần mềm. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem bài viết sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
  100368: Làm thế nào để nhận trợ giúp với tinh thể báo cáo - quốc tế và Hoa Kỳ
THAM KHẢO
MSDN Library Visual Studio 6.0: Visual Basic tài liệu; Là gì mớiVisual Basic 6.0; Bß║ún ph├ón phß╗æi c├│ truy cập dữ liệu; Dữ liệu báo cáo

"Crystal Reports cho Visual Basic 6.0 Readme" tập tin (ReadMe.txt) trongthư mục \Common\Tools\VB\CrysRept
kbdss kbDSupport kbVBp kbVBp600 kbSetup kb3rdparty kbReportWriter kbVS600 kbvbp600faq

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 193336 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:21:34 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbPubTypeKC kbFAQ kbhowto kbmt KB193336 KbMtvi
Phản hồi