Visual Studio 6.0 bản ghi dịch vụ gói, gì, ở đâu, tại sao

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 194022
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Gói bản ghi dịch vụ là các phương tiện mà Microsoft phân phối lỗi và Cập Nhật khác giúp giữ cho một sản phẩm hiện tại. Các bản Cập Nhật trong gói bản ghi dịch vụ có thể bao gồm hệ thống công cụ quản lý, trình điều khiển, và bổ sung thành phần, được đóng gói để tải xuống dễ dàng. Mỗi gói bản ghi dịch vụ mới tích lũy. Mỗi gói bản ghi dịch vụ mới chứa tất cả các sửa chữa bảo tồn tại trước đó gói bản ghi dịch vụ, cũng như mọi bản vá mới. Bạn không cần phải cài đặt chuyên biệt trước một gói bản ghi dịch vụ trước khi bạn cài đặt chuyên biệt một đặt. Ví d ụ, bạn không cần phải cài đặt chuyên biệt Visual Studio 6.0 Service Pack 4 (SP4) trước khi bạn áp dụng Visual Studio 6.0 Gói bản ghi dịch vụ 5 (SP5).

Visual Studio 6.0 bản ghi dịch vụ gói ảnh hưởng đến các Chuyên gia và doanh nghiệp phiên bản của các sản phẩm sau:
 • Visual Studio 6.0
 • Visual Basic 6.0
 • Visual C ++ 6.0
 • Visual FoxPro 6.0
 • J Visual C++ 6.0
 • Hình ảnh SourceSafe 6.0
Visual Studio 6.0 service pack bao gồm tất cả các phiên bản tiếng Anh của Các sản phẩm, cũng như phiên bản địa hoá tất cả. Mỗi gói bản ghi dịch vụ phát hiện các tập tin bạn đã cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của bạn và cài đặt chuyên biệt sửa chữa thích hợp. Phiên bản địa hoá bao gồm:
 • Tiếng Trung Phồn thể
 • Tiếng Trung giản thể
 • Tiếng Pháp
 • Đức
 • Ý
 • Nhật bản
 • Cộng hòa Hàn Quốc
 • Tiếng Tây Ban Nha
Ngoài ra, mỗi gói bản ghi dịch vụ cũng cung cấp các tập tin nguồn và gỡ lỗi phiên bản của các thành phần thời gian chạy Microsoft Visual C++ Các nhà phát triển bằng cách sử dụng Visual c + +.

Mô tả đầy đủ của các lỗi cố định và tất cả các tập tin thay đổi trong ReadMe.
Thông tin thêm

Làm thế nào để gỡ cài đặt chuyên biệt một gói bản ghi dịch vụ Visual Studio 6.0?

Chỗ ở này không dỡ cài đặt chuyên biệt tự động cho Visual Studio 6.0 gói bản ghi dịch vụ.

Làm thế nào để biết nếu một gói bản ghi dịch vụ Visual Studio 6.0 cài đặt chuyên biệt?

Trợ giúp về hộp cho phát triển công cụ có thể cho thấy bản cập nhật những gì đã được thực hiện từ đầu cài đặt. Đây không phải là một phương pháp bảo đảm cho tất cả các sản phẩm.

Để xác định nếu một gói dịch vụ đã được cài đặt cho một công cụ phát triển, kiểm tra các Phiên bản các thông tin trong tập tin thuộc tính cho các tập tin Cập Nhật. Kiểm tra dịch vụ đóng gói tập tin ReadMe cho tập tin và các phiên bản Cập Nhật.

Để biết thêm chi tiết về Visual Studio 6.0 service pack chẳng hạn như những gì sửa chữa có sẵn, xin vui lòng truy cập vào các Hình ảnh Studio gói dịch vụ Trang web hoặc xem những bài viết trong các Các cơ sở kiến thức Microsoft:
194295 Làm thế nào để cho biết rằng một Visual Studio 6.0 gói dịch vụ được cài đặt

Visual Studio 6.0 Service Pack 5

Ngày phát hành: 26 tháng 2 năm 2001

Làm thế nào để có được

Visual Studio 6.0 Service Pack 5 (SP5) có sẵn tại các Microsoft Web site sau:

Sửa danh sách

280367 Danh sách các lỗi cố định trong Visual Studio 6.0 Service Pack 5

ReadMe

Các tập tin ReadMe cho Visual Studio 6.0 SP5 có sẵn tại các Microsoft Web site sau: Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm vào dưới đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đã sử dụng nhiều nhất hiện tại phần mềm phát hiện virus có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin. Lưu ý Visual Studio 6.0 Service Pack 5 chứa tất cả bản vá phát hành phiên bản gói dịch vụ trước đó.

Visual Studio 6.0 gói dịch vụ 6

Làm thế nào để có được

Visual Studio 6.0 Service Pack 6 (SP6) là có sẵn tại các Trang Web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

Sửa danh sách

834001 Danh sách các lỗi được cố định trong Visual Studio 6.0 Service Pack 6
Tham khảo
Để tìm tất cả các lỗi được cố định trong hình ảnh mới nhất Studio 6.0 service pack cho sản phẩm của bạn, truy vấn trên các từ khóa sau trong các Các cơ sở kiến thức Microsoft:

kbVS600SPn
Trong đó n là hiện tại dịch vụ gói phiên bản số (ví dụ, SP4).

Gói dịch vụ được tích lũy. Tất cả các bản sửa lỗi được bao gồm trong gói dịch vụ 1 đều trong Các gói dịch vụ tiếp theo. Vì vậy, tất cả các bản sửa lỗi sẽ được tìm thấy nếu bạn Tìm kiếm trên:

kbVS600SPn.
Trong đó n là hiện tại dịch vụ gói phiên bản số (ví dụ, SP4).

Để tìm thấy những lỗi đã được cố định trong gói dịch vụ một và không có trong các dịch vụ khác gói, tìm kiếm trên những điều sau đây:

kbVS600SPnvà không kbVS600SPm

Nơi n là phiên bản bạn muốn và m là phiên bản bạn đang không được quan tâm đến.

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây số bài viết về gói dịch vụ Visual Studio 97 để xem bài viết về Visual Studio 97 dịch vụ gói trong cơ sở kiến thức Microsoft:
170365Visual Studio 97 dịch vụ gói - những gì đâu, và tại sao
kbGetVS600sp1 kbGetVS600sp2 kbGetVS600sp3 kbGetVS600sp4 kbGetVS600sp5

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 194022 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:27:12 - Bản sửa đổi: 7.0

Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual J++ 6.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbPubTypeKC kbgetsp kbinfo kbmt KB194022 KbMtvi
Phản hồi