Hệ thống ngày phản ánh thay đổi ngay lập tức

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

194078
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Ngày hệ thống phản ánh giá trị hiện tại trong công cụ điều khiển Panel điều khiển ngày/giờ. Bạn không phải bấm OK hoặc áp dụng các bộ để phản ánh một giá trị mới.
GIẢI PHÁP

Windows NT 4.0

Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hoặc các cập nhật phần mềm. Thông tin về việc thu thập các gói bản ghi dịch vụ mới nhất, xin vui lòng hãy vào:
 • 152734 làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất của windows nt 4.0
Thông tin về việc thu thập các cập nhật phần mềm, liên hệ với bản ghi dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Cho một danh sách đầy đủ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, xin vui lòng đi đến địa chỉ sau đây trên World Wide Web:

Windows NT 3.1, 3,5 và 3,51

Chỉnh sửa hành vi này, khuyên rằng bạn đồng bộ hóa ngày của bạn với một máy tính trên mạng của bạn. Để thực hiện việc này, gõ lệnh sau tại dấu kiểm nhắc lệnh MS-DOS một, và sau đó nhấn ENTER:
  net time [\\computername | /domain[:domainname]] [/set]				
Ngoài ra, đảm bảo rằng bất kỳ bản ghi dịch vụ nào đó ghi lại dữ liệu cùng với ngàythông tin bị tạm dừng hoặc ngừng trong khi ngày được thay đổi.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu của bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows NT 4.0 Service Pack 5.
THÔNG TIN THÊM
Hệ thống sẽ phản ánh giá trị hiện tại trong suốt thời gian đó cáccông cụ được mở. Nếu bạn bấm Hủy bỏ, ngày hệ thống sẽ phục hồi đến của nóthiết lập ban đầu. Bất kỳ tệp nào được lưu trong thời gian công cụ này mở với mộtđiều chỉnh ngày sẽ phản ánh ngày điều chỉnh trong lĩnh vực cải.

Để biết thêm chi tiết về vấn đề này với Windows 95 hoặc Windows 98, nhấp vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
174229 Điều khiển Panel điều khiển công cụ ngày/thời gian thay đổi ngày
237493 Hệ thống ngày phản ánh những thay đổi trong khi công cụ ngày/thời gian mở cửa
189706 Windows đồng hồ trên thanh tác vụ và công cụ ngày/thời gian sẽ mất thời gian
smallbiz 4,00

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 194078 - Xem lại Lần cuối: 02/21/2014 00:30:25 - Bản sửa đổi: 1.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB194078 KbMtvi
Phản hồi