TẬP TIN: VBUSC.EXE cung cấp cấp giấy phép cho ngưng điều khiển

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:195353
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
VBUSC.EXE là một tập tin cài đặt cấp phép thời gian thiết kế cho ActiveXđiều khiển vận chuyển với các phiên bản trước đó của Visual Basic, nhưng là khôngcòn hỗ trợ và đã bị ngưng với phiên bản hiện tại.
THÔNG TIN THÊM
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Ngày phát hành: 15 tháng 8 năm 2000

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
  FileName        Size  ---------------------------------------------------------  VBUSC.EXE        88k				
Các điều khiển sau không còn được hỗ trợ bởi Microsoft Visual Basic:
ActiveX Control Name        Filename------------------------------------------------Desaware Animated Button Control  ANIBTN32.OCXMicrohelp Gauge Control       GAUGE32.OCXPinnacle-BPS Graph Control     GRAPH32.EXEMicrosoft Grid Control       GRID32.OCXMicrohelp Key State Control     KEYSTA32.OCXMicrosoft Outline Control      MSOUTL32.OCXOutrider SpinButton Control     SPIN32.OCXSheridan 3D Controls        THREED32.OCX				
Các điều khiển ActiveX được liệt kê ở trên không còn được hỗ trợ, nhưng tàu vớiProfessional và các phiên bản doanh nghiệp của Microsoft Visual Basic chotương thích ngược khi nâng cấp các dự án hiện có.

Các điều khiển không tàu với việc học tập Edition của Microsoft VisualCơ bản.

Đối với chuyên nghiệp và doanh nghiệp Editions, các điều khiển nằm trêntiến trình cài đặt đĩa CD ở những địa điểm sau đây:
Microsoft Visual Basic Edition    Location----------------------------------------------------------------------Professional 6.0           \Common\Tools\VB\ControlsEnterprise 6.0            \Common\Tools\VB\ControlsVisual Studio Professional 6.0    \Common\Tools\VB\Controls (CD2)Visual Studio Enterprise 6.0     \Common\Tools\VB\Controls (CD3)				
Mỗi người trong số những thư mục này chứa một README.TXT với các hướng dẫn trên làm thế nào đểcài đặt điều khiển cho thiết kế-thời gian sử dụng.

LƯU Ý: Sử dụng bản học tập để nâng cấp một dự án phát triển trong mộttrước đó phiên bản của Microsoft Visual Basic có thể dẫn đến cấp giấy phépvấn đề cho các điều khiển này.

VBUSC.EXE cài đặt cấp phép thời gian thiết kế cho các điều khiển được liệt kêở trên nếu Visual Basic được phát hiện trên máy tính.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem các bài viết sau đây trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
194784 Thông báo: Điều khiển vận chuyển trong Visual Basic 6.0

172193 Thông tin: Danh sách các BB 4,0 Custom Controls ngưng trong VB 5,0

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 195353 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:37:16 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbctrl kbfaq kbfile kbinfo kblicensing kbusage kbmt KB195353 KbMtvi
Phản hồi