Cách tạo tài khoản email mới với hỗ trợ Chỉ Internet trong Outlook 2000

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Chú ý  Nếu bạn cài đặt và chạy MSN Explorer phiên bản 6, tài khoản email MSN POP3 của bạn sẽ được di chuyển sang tài khoản Outlook.com. Nếu bạn cấu hình Outlook và Outlook Express cho POP3, bạn sẽ không nhận được thư email MSN mới nữa. 

CHÚ Ý: Các quy trình này chỉ áp dụng nếu bạn đã cài đặt Outlook với tùy chọn Chỉ Thư Internet. Để xác định kiểu cài đặt của bạn, hãy bấm vào Giới thiệu về Microsoft Outlook trên menu Trợ giúp. Nếu bạn đã cài đặt tùy chọn Chỉ Thư Internet, bạn sẽ thấy "Chỉ Thư Internet".

Để biết thông tin về sự khác biệt giữa máy khách email Microsoft Outlook và Microsoft Outlook Express, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
257824 OL2000: Sự khác biệt giữa Outlook và Outlook Express
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách tạo tài khoản thư mới để sử dụng với phiên bản Chỉ Internet (IMO) của Microsoft Outlook 2000 khi chạy lần đầu và cách thiết lập nhiều tài khoản email riêng lẻ trên một máy tính.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Outlook với tài khoản Outlook.com, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
234704 Cách xem thư Outlook.com trong Outlook 2000
Thông tin thêm
Trước khi bắt đầu, bạn cần kết nối với Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP), tên máy chủ tài khoản email và tên tài khoản email của bạn.

Sau khi cài đặt Outlook 2000 (IMO), bạn phải thiết lập tài khoản thư của mình. Khi Outlook được khởi chạy lần đầu, ứng dụng sẽ nhắc bạn nhập thông tin để thiết lập tài khoản thư. Xem phần "Thiết lập Tài khoản Thư Internet" để biết thêm thông tin và bắt đầu với bước 4. Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản trước khi chạy Outlook hoặc lần đầu tiên, hãy bắt đầu với bước 1. 


Nếu bạn muốn thiết lập nhiều tài khoản email cho một ISP, hãy xem phần "Thiết lập Nhiều Tài khoản Email trên Một Tài khoản ISP". 

Để thiết lập tài khoản thư Internet của bạn:  
 1. Trên thanh tác vụ, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt rồi bấm vào Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm đúp vào Thư.
 3. Trong Tài khoản Internet, bấm Thêm.
 4. Nhập tên hiển thị của bạn (tên bạn muốn xuất hiện trong thư email), sau đó bấm Tiếp theo.
 5. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó bấm Tiếp theo.
 6. Bước tiếp theo là cấu hình tên máy chủ email Giao thức Chuyển Thư Đơn giản (SMTP) và Giao thức Bưu điện 3 (POP3). Máy chủ POP3 chuyển thư đến tới Outlook và máy chủ SMTP gửi thư. Trong hộp thoại Tên Máy chủ Email, nhập tên máy chủ POP3 và tên máy chủ SMTP trong các trường thích hợp, ví dụ:
  pop3.email.msn.com và smtp.email.msn.com
  ISP của bạn có thể cung cấp các tên này.
 7. Nhập tên tài khoản email và mật khẩu của bạn, nếu cần, sau đó bấm Tiếp theo.
 8. Nhập tên cho tài khoản Internet của bạn, sau đó bấm Tiếp theo.
 9. Bấm để chọn loại kết nối, bấm Tiếp theo, sau đó bấm Kết thúc.
 10. Đóng công cụ Thư, sau đó đóng Pa-nen Điều khiển.
CHÚ Ý: Lưu trữ tất cả thông tin tài khoản email của bạn ở vị trí thuận tiện để tham chiếu sau này. Nếu bất kỳ tệp cấu hình nào bị hỏng, hãy xóa từng tài khoản email của bạn khỏi Trình quản lý Tài khoản Internet, sau đó thêm lại từng tài khoản.

Để thiết lập Nhiều Tài khoản Email trên Một Tài khoản ISP:

Có một số ISP cho phép nhiều tài khoản email với một tài khoản ISP. Để sử dụng Outlook trong cấu hình này, bạn cần thiết lập các tài khoản riêng lẻ nếu một máy tính được sử dụng bởi nhiều cá nhân. 

Bạn phải hoàn thành ba tác vụ sau để thiết lập nhiều tài khoản email cho một tài khoản ISP trên một máy tính.  
 • Đặt tùy chọn mật khẩu
 • Thiết lập tài khoản email Internet bổ sung
 • Tạo thư mục cá nhân mới
 1. Trên thanh tác vụ, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt rồi bấm vào Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm đúp vào Mật khẩu.
 3. Trên tab Hồ sơ Người dùng, bấm để chọn hộp kiểm Người dùng có thể tùy chỉnh tùy chọn và thiết đặt màn hình của mình. Windows chuyển sang thiết đặt cá nhân khi bạn đăng nhập.
 4. Bấm OK rồi đóng Pa-nen Điều khiển.

  Nếu chưa từng chạy Outlook trên máy tính, hãy khởi chạy Outlook và thiết lập tài khoản thư đầu tiên sử dụng thông tin do ISP cung cấp.
 5. Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản thư đầu tiên, hãy tắt Microsoft Windows rồi đăng nhập với tư cách người dùng khác để thiết lập các tài khoản khác.

  Đối với Microsoft Windows 95:
  Trên thanh tác vụ, bấm Bắt đầu, bấm Tắt máy rồi bấm Đóng tất cả chương trình và đăng nhập với tư cách người dùng khác.
  Đối với Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 2000:
  Trên thanh tác vụ, bấm Bắt đầu rồi bấm Đăng xuấttên người dùng.
 6. Khi bạn được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu, hãy nhập tên của người dùng mới cùng với mật khẩu của họ.
Với các tài khoản bổ sung, trên thanh tác vụ, bấm Bắt đầu rồi bấm Đăng xuấttên người dùng.

 
Để kết thúc quá trình, bạn cần xác định thư mục cá nhân mới cho người dùng:  
 1. Trên menu Tệp, trỏ chuột vào Tạo mới rồi bấm Tệp Thư mục Cá nhân (.pst).
 2. Nhập tên của thư mục cá nhân mới, xác minh và thay đổi vị trí tệp nếu cần, sau đó bấm Tạo.

  CHÚ Ý: Không sử dụng tên Mailbox.pst.
 3. Xác minh và thay đổi thông tin nếu cần, sau đó bấm OK.
 4. Nếu Danh sách Thư mục không xuất hiện, trên menu Xem, hãy bấm Danh sách Thư mục.
 5. Bấm chuột phải vào thư mục cá nhân mới, bấm Thuộc tính cho Thư mục Cá nhân, bấm Chuyển thư POP tới tệp thư mục cá nhân này, sau đó bấm OK.
 6. Trên menu Tệp, bấm Thoát rồi khởi động lại Outlook.
 7. Trong Danh sách Thư mục, bấm chuột phải vào thư mục cá nhân không được liên kết với Outlook Hôm nay, bấm Thuộc tính, bấm Nâng cao và xác minh rằng đường dẫn của tệp này khác với đường dẫn bạn đã tạo ở bước 2.
 8. Bấm OK hai lần.
 9. Trong Danh sách Thư mục, bấm chuột phải vào thư mục cá nhân không được liên kết với Outlook Hôm nay, sau đó bấm ĐóngTên Thư mục Cá nhân.

  CHÚ Ý: Thao tác này sẽ đóng kết nối giữa Outlook và thư mục. Thư mục sẽ không bị xóa.
Đăng xuất với tư cách là người dùng hiện tại. Đăng nhập với tư cách là người dùng mới và lặp lại các phần trước cho từng người dùng mới.

Để biết thêm thông tin về cách truy cập tài khoản Outlook.com hoặc tài khoản email dựa trên Web khác từ Outlook 2000, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
234704 Cách xem thư Outlook.com trong Outlook 2000

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tùy chọn cài đặt IMO của Outlook, hãy bấm vào các số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
196988 (IMO) Cách ngăn Outlook quay số cho ISP khi khởi chạy
197645 Cấu hình Outlook để nhận thư từ máy chủ IMAP
196682 (IMO) Cấu hình Outlook để sử dụng modem cáp
OL2K mailbox pst
Thuộc tính

ID Bài viết: 195787 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:43:46 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbemail kbconfig kbhowto kbsetup KB195787
Phản hồi