Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để khắc phục vấn đề cấu hình Outlook 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:195795
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với một phiên bản Microsoft Outlook 98 (CW) này viết, xem 182151.
Một phiên bản Microsoft Outlook 98 (IMO) của bài viết này, xem các 185389.
Một phiên bản Microsoft Outlook 97 của bài viết này, xem các 161973.
Chú ý Nếu bạn cài đặt và chạy MSN Explorer phiên bản 6, tài khoản e-mail MSN POP3 sẽ được di chuyển đến một tài khoản MSN Hotmail. Nếu bạn có Outlook và Outlook Express cấu hình cho POP3, bạn sẽ không còn nhận được của bạn thư điện tử mới MSN.

Để biết thêm chi tiết về những việc cần làm khi Outlook không nhận được thư điện tử MSN, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
268732Bạn không nhận được thư điện tử MSN trong Outlook hoặc trong Outlook Express
Để xem một WebCast Microsoft hỗ trợ về phải làm gì nếu bạn không thể nhận được thư điện tử MSN của bạn trong Outlook hay Outlook Express, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
325232Hỗ trợ WebCast: Phải làm gì nếu bạn không thể nhận được của bạn MSN E-mail trong Outlook hay Outlook Express
Chú ý Các thủ tục trong bài viết này chỉ áp dụng nếu bạn đã cài đặt Outlook với các tùy chọn công ty hay nhóm làm việc. Với tùy chọn này, bạn có thể sử dụng dịch vụ nhắn tin ứng dụng lập trình giao diện (MAPI). Để xác định loại hình cài đặt của bạn, nhấp vào Về Microsoft Outlook, trên các Trợ giúp trình đơn. Nếu bạn đã cài đặt công ty hay nhóm làm việc, bạn nhìn thấy "Công ty hay nhóm".
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để khắc phục sự cố phổ biến Microsoft Vấn đề cấu hình Outlook 2000 cho Internet, Microsoft Mail, trao đổi, Microsoft Fax, và dịch vụ trực tuyến. Bạn nên bắt đầu của bạn xử lý sự cố với phần "Chung cấu hình gỡ rối" và sau đó tiến hành các keá tieáp cho loại hình dịch vụ cụ thể của bạn.

Bài viết này thảo luận về các các chủ đề sau:

Dịch vụ

Tổng quát xử lý sự cố cấu hình

Cấu hình Internet

 • Kiểm tra kết nối Internet của bạn
 • TCP/IP thiết lập như giao thức mặc định
 • Các vấn đề kết nối Internet khác

Cấu hình Microsoft Mail

 • Tạo một thử nghiệm Postoffice
 • Các vấn đề thư Microsoft khác

Cấu hình máy chủ trao đổi

Lotus Notes

CC: mail Hoa Sen

Cài đặt Microsoft Fax

THÔNG TIN THÊM

Dịch vụ vận tải

Danh sách này cho thấy dịch vụ Outlook hiện có. Vận tải khác dịch vụ là chưa được kiểm tra và có thể không hoạt động đúng với Outlook.
 • Thư điện tử Internet
 • Microsoft Mail
 • Microsoft Exchange Server
 • Sổ địa chỉ cá nhân
 • Sổ địa chỉ Outlook
 • Cặp cá nhân
 • Microsoft Fax (thiết lập Windows 95/98)

  LƯU Ý: Microsoft Fax không phải là có sẵn với Windows Millennium Edition (Tôi).
 • Hỗ trợ Outlook cho Lotus CC: mail (cài đặt với tiêu chuẩn thiết lập)
 • Hoa Sen cc:Mail(Installed by Lotus cc:Mail client)

Tổng quát xử lý sự cố cấu hình

Outlook tạo một cấu hình mặc định được gọi là Microsoft Outlook. Hầu hết người dùng sẽ thêm dịch vụ cho cấu hình này hoặc tạo cấu hình mới với mới dịch vụ. Khắc phục sự cố bước đầu tiên cho các vấn đề cấu hình là để tạo ra một hồ sơ mới bao gồm chỉ dịch vụ mà bạn đang có vấn đề. Khi điều này làm việc, bạn có thể thêm dịch vụ bổ sung, kiểm tra mỗi một trong những.

LƯU Ý: Đối với dịch vụ email, bạn chỉ có thể thêm một trong mỗi dịch vụ vào một hồ sơ duy nhất. Có nghĩa là, bạn không thể thêm hai CompuServe Mail dịch vụ, hoặc hai dịch vụ MSN vào một hồ sơ duy nhất. Bạn có thể, tuy nhiên thêm một Dịch vụ thư điện tử Internet, một trong những dịch vụ MSN và một dịch vụ CompuServe thư thành một hồ sơ duy nhất. Dịch vụ thư điện tử Internet là ngoại lệ vì nó cho phép cho nhiều trương mục thư Internet.

Tạo cấu hình mới

Để tạo cấu hình mới từ bảng điều khiển, hãy làm theo các bước sau:

 1. Vào bấm vào thanh công cụ Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, bấm Bảng điều khiển, và sau đó bấm đúp chuột Thư và Fax hoặc Thư.
 2. Trên các Dịch vụ tab, bấm vào Hiển thị hồ sơ vào danh sách các cấu hình của bạn.
 3. Nhấp vào Thêm để mở các Thuật sĩ cài đặt hộp thư đến.
 4. Hãy chắc chắn rằng mặc định được thiết lập để Sử dụng các dịch vụ thông tin sau đây.
 5. Rõ ràng tất cả các dịch vụ ngoại trừ một trong những bạn đang gỡ rối. Cho mục đích gỡ rối, thêm dịch vụ chỉ có một lúc một thời gian.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Trong Tên hồ sơ, gõ tên cho cấu hình mới.
 8. Thực hiện theo các Thuật sĩ cài đặt hộp thư đến nhắc nhở, trả lời các câu hỏi cho dịch vụ của bạn cho đến khi bạn kết thúc.

Kiểm tra kết nối Internet của bạn

Để đảm bảo rằng kết nối Internet của bạn đang làm việc đúng cách, đăng nhập để kết nối Internet của bạn và ping một được biết đến giao thức Internet (IP) chỉ bởi cách gõ lệnh sau tại dấu nhắc một MS-DOS:
Ping<ip address=""></ip>
nơi <ip address=""> là địa chỉ IP của máy phục vụ Internet. <b00></b00></ip>

Nếu bạn có thể ping một IP được biết đến địa chỉ thành công, cơ bản TCP/IP kết nối đang hoạt động đúng. Tiếp theo, hãy thử để ping máy chủ Internet sử dụng "servername.com" thay vì địa chỉ IP. Tại một MS-DOS nhắc kiểu các lệnh sau:
Ping servername.com
Nếu điều này các công trình, thiết đặt hệ phục vụ tên miền (DNS) là hoạt động đúng.

Một DNS duy trì cơ sở dữ liệu để giải quyết các máy chủ lưu trữ tên và địa chỉ IP, cho phép người dùng của máy tính cấu hình để truy vấn DNS chỉ rõ máy tính từ xa bằng thân thiện với máy chủ tên chứ không phải là địa chỉ IP. Tên miền DNS là không giống như tên miền mạng Windows NT.

Cho Ví dụ, việc ban hành lệnh "ping ftp.microsoft.com" đi tới hệ phục vụ DNS bạn chỉ ra để kết nối internet của bạn, trông lên địa chỉ IP cho các Trang web, và sau đó ping địa chỉ IP đó.

Cho biết thêm thông tin về kết nối với các Internet, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
138789Làm thế nào để kết nối Internet trong Windows 95 và Windows 98

TCP/IP thiết lập như giao thức mặc định

Một khi bạn biết rằng kết nối Internet của bạn đang làm việc, bạn nên kiểm tra rằng TCP/IP được đặt làm giao thức mặc định. Các bước này thì không áp dụng cho Windows 2000. Để đảm bảo rằng TCP/IP là giao thức mặc định của bạn, trên kích chuột phải vào máy tính để bàn, Windows Khu phố mạng Nhấp chuột phải (cho Windows Me, vào Địa điểm mạng của tôi) và sau đó làm theo các bước dưới đây cho hệ điều hành bạn đang bằng cách sử dụng:

Cho Windows 95/98/Me

 1. Trên các Cấu hình tab, bấm vào TCP/IP, và nhấp vào Thuộc tính để mở các Thuộc tính TCP/IP.
 2. Bấm vào các Nâng cao tab, chọn các Đặt này giao thức được mặc định giao thức tùy chọn, và sau đó bấm Ok.

Dành cho Windows NT

 1. Bấm vào các Bindings tab.
 2. Trong các Hiển thị các ràng buộc cho danh sách, bấm vào Tất cả các dịch vụ.
 3. Mở rộng danh sách cho tất cả các dịch vụ và sử dụng các Di chuyểnDi chuyển nút để vị trí của giao thức TCP/IP ở đầu mỗi danh sách, và sau đó nhấp vào Ok.
LƯU Ý: Trong mỗi của loạt trên các bước, bạn cần kiểm chứng rằng tất cả Thông tin cấu hình Internet là đúng. Nếu bạn có nghi ngờ về bất kỳ thiết lập, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Các vấn đề kết nối Internet khác

 • Hầu hết các địa chỉ Internet và cài đặt kết nối là trường hợp nhạy cảm. Kiểm tra chữ viết hoa chính xác.
 • Đảm bảo rằng hồ sơ của bạn không bao gồm nhiều dịch vụ điều đó yêu cầu một kết nối modem. Ví dụ, Internet và fax dịch vụ trong các cùng một hồ sơ có thể gây ra xung đột modem trong Outlook.
 • Thiết lập kết nối Internet của bạn, và sau đó bắt đầu Outlook. Nếu bạn nhận được một lỗi đang cố gắng để gửi hoặc nhận thư, xác nhận tất cả của bạn Thiết đặt Internet thư với nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn có thể có nhập vào một máy chủ tên miền hoặc địa chỉ máy chủ tin tức thay vì của thư hệ phục vụ.
 • Cấu hình thư từ xa có thể gây ra kết quả bất ngờ. Nếu bạn cấu hình một dịch vụ cho Remote Mail, bạn có thể mất kết nối, hoặc thư có thể không thể gửi hoặc nhận được như mong đợi.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
195720"Gửi" thư khi bạn gửi thư điện tử Internet trong Outlook 2000

Tạo một Microsoft Mail kiểm tra Postoffice

Khi bạn gỡ rối các vấn đề về Microsoft Mail, bạn phải đầu tiên xác định xem Outlook hoặc MSMail Postoffice là nguyên nhân. Cách dễ nhất để do điều này là để tạo ra một bài kiểm tra Postoffice.

Để tạo ra một bài kiểm tra Postoffice, làm theo các bước sau:
 1. Từ bấm vào thanh công cụ Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Bảng điều khiển.
 2. Bấm đúp Microsoft thư bưu điện để mở các Nhóm làm việc Microsoft Postoffice Admin Thuật sĩ.
 3. Nhấp vào Tạo một nhóm làm việc mới Postoffice.
 4. Trong Địa điểm Postoffice, gõ vị trí vào c: \ hoặc một ổ đĩa địa phương, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

  LƯU Ý: Theo mặc định, thuật sĩ Admin tạo ra một thư mục có tên Wgpo0000. Cặp này lấy tên từ làm việc nhóm bưu điện.
 5. Xác nhận vị trí và nhấp vào Tiếp theo.
 6. Điền vào Thông tin trương mục người quản trị và nhấp vào Ok.
Điều này đã hoàn tất việc tạo ra Postoffice. Để thêm người dùng, đi đến Kiểm soát Panel, Microsoft Mail Postoffice, và chọn các Quản lý một Hiện có bưu điện tùy chọn.

Tạo cấu hình mới với Dịch vụ Microsoft Mail và điểm để kiểm tra Postoffice bạn vừa tạo ra. Nếu hồ sơ này không hoạt động, Postoffice ban đầu của bạn là vấn đề. Kiểm tra với các bản gốc Postoffice người quản trị để xác minh rằng các thông tin cấu hình là đúng.

Các vấn đề thư Microsoft khác

 • Microsoft thư thông tin kết nối là chữ. Kiểm tra chữ viết hoa chính xác.
 • Cấu hình thư từ xa có thể gây ra kết quả bất ngờ. Nếu bạn cấu hình một dịch vụ cho Remote Mail, bạn có thể mất kết nối hoặc thư có thể không gửi hoặc nhận được như mong đợi.
Để biết thêm chi tiết về Remote Mail, gõ từ xa thư trong Trợ lý văn phòng, bấm Tìm kiếm, và sau đó nhấp vào Sử dụng từ xa Mail.

Cấu hình máy chủ trao đổi

Vấn đề có thể với Outlook hoặc một trong các tập tin liên quan của nó. Bạn có thể phải gỡ bỏ và cài đặt lại Outlook bằng cách sử dụng thêm/bớt chương trình trong Bảng điều khiển.

Nếu bạn nghi ngờ một vấn đề máy chủ hoặc hồ sơ, sử dụng các bước sau đây để tiếp tục giải đáp thắc mắc:

Hệ phục vụ hoặc hồ sơ giải đáp thắc mắc

Để khắc phục sự cố máy chủ hoặc các vấn đề hồ sơ, làm theo các bước sau:
 1. Giải quyết tên hộp thư của bạn với máy chủ bằng cách nhấn vào Kiểm tra tên trong bảng thuộc tính cho Exchange Server.
 2. Nếu có thể, cấu hình một hồ sơ mà không cần trao đổi Máy chủ và xem nếu vấn đề vẫn tồn tại.
 3. Nếu có thể, thay đổi địa điểm giao hàng và xem nếu các vấn đề vẫn còn.

  LƯU Ý: Trước khi bạn thay đổi giao hàng từ một vị trí hộp thư đến một Cặp cá nhân, đảm bảo rằng bạn di chuyển bất kỳ thư hiện có từ hộp thư đến thư mục.

Lotus Notes

Outlook không hỗ trợ dịch vụ Lotus Notes.

Cho thông tin thêm về chuyển từ Lotus Notes sang Outlook, Click Trợ giúp Microsoft Outlook trên các Trợ giúp trình đơn, loại Lotus notes trong văn phòng Trợ lý hoặc thuật sĩ trả lời, và sau đó bấm Tìm kiếm để xem các chủ đề trở lại.

CC: mail Hoa Sen

Outlook cung cấp dịch vụ CC: mail hoa sen như là một phần của các tiêu chuẩn cài đặt. Làm theo các bước sau để khắc phục sự cố cấu hình CC: mail vấn đề:
 1. Bắt đầu bởi lập bản đồ một ổ đĩa thư mục CC: mail của bạn và tạo cấu hình mới CC: mail duy nhất.
 2. Outlook không hỗ trợ Hoa Sen cung cấp CC: mail dịch vụ vận tải; bạn phải sử dụng Microsoft cung cấp vận tải CC: mail dịch vụ như được cài đặt với Outlook. Nếu bạn nghi ngờ rằng các tập tin bị hư hỏng chạy các tùy chọn sửa chữa văn phòng trong chương trình thiết lập.
 3. Kiểm tra với quản trị CC: mail mà CC: mail của bạn thuộc tính dịch vụ là chính xác. Sử dụng các bước sau để xác định các bài CC: mail thiết đặt văn phòng:
  1. Trên các Outlook công cụ trình đơn, nhấp vào Dịch vụ để mở các Dịch vụ hộp thoại.
  2. Nhấp vào Thuộc tính và kiểm tra tất cả các cài đặt theo các Đăng nhập, Giao hàng, và Địa chỉ tab.
Để biết thêm chi tiết về Hoa Sen CC: mail, bấm Trợ giúp Microsoft Outlook trên các Trợ giúp trình đơn, loại sử dụng CC: mail Lotus trong văn phòng Trợ lý hoặc thuật sĩ trả lời, và sau đó nhấp vào Tìm kiếm để xem các chủ đề trở lại.

Microsoft Fax

Microsoft Fax, cũng gọi là lúc làm việc Fax, được cài đặt từ các Thiết lập Windows 95, trong bảng điều khiển thêm/loại bỏ chương trình. Cho Windows 98, xác định vị trí tệp sau trong Windows 98 đĩa CD-ROM:
<cddrive>: \tools\oldwin95\message\us\awfax.exe</cddrive>
Bấm đúp awfax.exe để cài đặt fax và trả lời các thuật sĩ thiết lập câu hỏi.

Sau khi bạn đã cài đặt Microsoft FAX, chạy các Fixmapi.exe tiện ích để cập nhật các tập tin MAPI nếu không khi bạn bắt đầu Outlook bạn sẽ nhận được nhắc nhở với thông báo lỗi sau:

Mapi32.dll bị hỏng hoặc sai Phiên bản. Điều này có thể đã do cài đặt phần mềm nhắn tin. Để sửa chữa Mapi32.dll, tắt máy Outlook và Fixmapi.exe chạy từ cặp hệ thống của bạn.
Nhấp vào Ok để này thông báo và tắt máy Outlook.

Để chạy các Fixmapi.exe tiện ích, làm theo các bước sau:

 1. Trên các Bắt đầu trình đơn, điểm đến Tìm, và sau đó nhấp vào Tập tin hoặc Thư mục.
 2. Loại Fixmapi.exe, bấm các Tìm trong danh sách, chọn cứng drive(s) toàn bộ, và sau đó nhấp vào Tìm thấy bây giờ.
 3. Trong các mặt hàng tìm thấy cửa sổ, bấm đúp vào Fixmapi.exe.
Thêm Microsoft Fax đến hồ sơ thư của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256946Bạn nhận được một chương trình xung đột thông báo lỗi khi bạn khởi động Outlook 2000
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cấu hình dịch vụ, bấm Trợ giúp Microsoft Outlook trên các Trợ giúp trình đơn, loại cấu hình dịch vụ trong các Trợ lý văn phòng hoặc thuật sĩ trả lời và sau đó bấm Tìm kiếm để xem các chủ đề trở lại.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
tshoot OL2K awfax exe fixmapi

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 195795 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:44:05 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbnetwork kbhowto kbmt KB195795 KbMtvi
Phản hồi