Tại sao Windows NT báo cáo 6005, 6006, 6008, và 6009 sự kiện đăng mục

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:196452
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Windows NT 4.0 Service Pack 4 hồ sơ hệ thống khởi động và tắt máy lầnvà bản ghi chúng trong trường hợp đăng nhập với các ID sự kiện sau đây:

  • Sự kiện 6005 được đăng nhập lúc khởi động thời gian ghi nhận rằng các dịch vụ sổ ghi sự kiện đã được bắt đầu. Nó mang lại cho các thông báo "dịch vụ sổ ghi sự kiện đã được bắt đầu".
  • Sự kiện 6006 được đăng nhập như là một sạch sẽ tắt. Nó mang lại cho các thông báo "dịch vụ sổ ghi sự kiện được ngừng".
  • Sự kiện 6008 được đăng nhập như một shutdown bẩn. Nó mang lại cho tin nhắn "tắt hệ thống trước thời vào ngày được bất ngờ".
  • Sự kiện 6009 được đăng nhập trong thời gian khởi động mỗi và cho biết phiên bản hệ điều hành, xây dựng số, cấp gói dịch vụ, và thông tin cần thiết về hệ thống. Tùy thuộc vào cấu hình hiện tại của bạn, nó sẽ cho một tin nhắn tương tự như: "Microsoft (R) Windows NT 4.0 1381 Service Pack 6 Multiprocessor miễn phí".
Những sự kiện ID đăng nhập cho mục đích thông tin.
THÔNG TIN THÊM
Tính năng này có sẵn trong gói dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hay Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
152734 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất của Windows NT 4.0

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 196452 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:50:10 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbinfo kbmt KB196452 KbMtvi
Phản hồi