Làm thế nào để tạo ra đĩa thiết lập khởi động cho Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:197063
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết từng bước này cho thấy bạn làm thế nào để tạo ra một bộ đĩa khởi động.

back to the top

Tạo đĩa khởi động

Để tạo ra một tập hợp các thiết lập đĩa khởi động cho Windows 2000, chạy công cụ Makeboot.exe từ Bootdisk cặp trên đĩa CD-ROM Windows 2000:
  1. Hãy đưa Windows 2000 CD-ROM trong đĩa CD-ROM.
  2. Nhấp vào Bắt đầu, và sau đó nhấp vào Chạy.
  3. Trong các Mở hộp, loại ổ đĩa: \bootdisk\makeboot a:, nơi ổ đĩa là ký tự ổ đĩa CD, và sau đó nhấn ENTER.
GHI CHÚ
  • Bạn không phải chạy Windows 2000 để tạo ra đĩa thiết lập khởi động. Một thư mục được gọi là \Bootdisk nằm trong thư mục gốc của đĩa CD cài đặt Windows 2000. Thư mục này chứa hai tiện ích khả năng tạo ra đĩa mềm khởi động thiết lập 4. Nếu bạn đang khởi động vào Windows 9 x cần thiết để chạy các phiên bản 32-bit của tiện ích này được gọi là makebt32.exe. Nếu bạn đang ở trong DOS, hoặc khởi động với một đĩa mềm khởi động Windows 98 có quyền truy cập vào CDROM, bạn có thể sử dụng 16-bit phiên bản gọi là makeboot.exe.
  • Đĩa tạo từ Windows 2000 Professional CD không thể được sử dụng với Windows 2000 Server; sự kết hợp giữa đảo ngược cũng không hoạt động.
  • Trước khi quyết định rằng một máy tính phải được bắt đầu từ một đĩa CD hoặc đĩa mềm, bạn nên trước tiên hãy thử bắt đầu trong chế độ an toàn trên máy tính đó.
  • Sau khi bắt đầu một máy tính bị vô hiệu hoá từ đĩa mềm, bạn có thể sau đó dùng Recovery Console hoặc đĩa sửa chữa khẩn cấp (nếu bạn đã chuẩn bị một).
back to the top

Khắc phục sự cố

Các WINNT /oxwinnt32 /ox lệnh mà bạn có thể sử dụng để tạo ra đĩa thiết lập khởi động với Microsoft Windows NT 4.0 và phiên bản trước không làm việc với Windows 2000. Trong Windows 2000, các winnt32 /ox lệnh bắt đầu giúp đỡ, đem lại cho bạn thêm thông tin về Winnt32.exe.

back to the top
kbfaqw2ksetup

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 197063 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:56:05 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB197063 KbMtvi
Phản hồi