Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho IExpress phần mềm Cập Nhật gói

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:197147
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Microsoft gói cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng một số tệp self-extracting khác định dạng tự động chạy một chương trình cài đặt mà được chứa bên trong gói. Bài viết này mô tả các dòng lệnh thiết bị chuyển mạch mà bạn có thể sử dụng với các phần mềm Cập Nhật gói mà sử dụng IExpress công nghệ. IExpress công nghệ được sử dụng bởi Microsoft để tạo ra phần mềm Cập Nhật gói cho một số phiên bản của Microsoft Internet Explorer, một số phiên bản của Windows, và các sản phẩm khác. Để xác định nếu một gói cập nhật phần mềm sử dụng IExpress, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp chuột phải vào gói, và sau đó nhấp vàoThuộc tính.
  2. Trên các Tổng quát tab, lưu ý cácMô tả. IExpress phần mềm Cập Nhật gói chứaWin32 tủ Self-Extractor Đối với các gói phần mềm mô tả.
Chú ý Nếu các mô tả gói là Self-Extracting Nội các, phần mềm Cập Nhật gói là một Windows NT 4.0, Windows Năm 2000, Windows XP hoặc Windows Server 2003 gói có sử dụng Hotfix.exe hoặc Update.exe như chương trình cài đặt. Để có thêm thông tin về thiết bị chuyển mạch dòng lệnh được sử dụng bởi Hotfix.exe và Update.exe, bấm các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
262841Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho Windows phần mềm Cập Nhật gói
Nếu các gói phần mềm dùng tên tệp .msi hoặc .msp phần mở rộng, và sau đó Cập Nhật gói phần mềm sử dụng Windows Installer như các Chương trình cài đặt. Để có thêm thông tin về thiết bị chuyển mạch dòng lệnh được sử dụng bởi Windows Installer, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Cho thông tin bổ sung về thuật ngữ chuẩn Microsoft là việc áp dụng để mô tả Cập nhật phần mềm, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để Xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm của Microsoft
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn chạy một IExpress phần mềm Cập Nhật gói không có thiết bị chuyển mạch dòng lệnh, chương trình thiết lập mặc định tự động chạy cài đặt bản cập nhật phần mềm. Chương trình cài đặt cho một gói IExpress là hoặc một tệp thông tin thiết lập (INF) hoặc một chương trình chạy được.

Nếu gói IExpress sử dụng một tệp thông tin thiết lập (INF) là chương trình cài đặt của nó, bạn có thể sử dụng thiết bị chuyển mạch dòng lệnh IExpress để kiểm soát các tùy chọn cài đặt Đối với các gói. Nếu gói IExpress sử dụng một chương trình tập tin thực thi (đối với Ví dụ, một file exe hoặc một tập tin .com) như là chương trình cài đặt của nó, sử dụng các thiết bị chuyển mạch chương trình thiết lập để kiểm soát các tùy chọn cài đặt thay vì các IExpress thiết bị chuyển mạch.

Chú ý Bạn có thể sử dụng các /c:đường dẫn chuyển sang gửi tham số (thiết bị chuyển mạch) cho chương trình cài đặt hoặc chỉ định một chương trình thiết lập khác nhau cho các gói phần mềm. Ví dụ, sau đây cú pháp dòng lệnh có thể được sử dụng để chạy Internet Explorer Setup gói (The IExpress gói Ie6setup.exe) và gửi tham số cho chương trình cài đặt (Ie6wzd.exe) mà được chứa trong gói.

Ie6setup Thiết bị chuyển mạch IExpress / c: "ie6wzd Internet Explorer Setup thiết bị chuyển mạch"

Danh sách bảng sau các dòng lệnh chuyển mạch đó được hỗ trợ bởi IExpress.
Chuyển đổiMô tả
/qChỉ định chế độ im lặng, hoặc ngăn chặn thông báo.
/q:uChỉ định chế độ người dùng yên tĩnh, trong đó trình bày một số hộp thoại hộp cho người dùng.
/q: mộtChỉ định chế độ quản trị-yên tĩnh, không hiện nay bất cứ hộp thoại để người sử dụng.
/t:PathXác định thư mục đích cho giải nén tập tin.
/c installer.bat/cChiết xuất các tập tin mà không cần cài đặt chúng. Nếu t: đường dẫn không được chỉ ra, bạn được nhắc nhập một cặp đích.
/c:PathChỉ định đường dẫn UNC và tên của thiết lập Inf. hoặc exe tập tin.
/r:nKhông bao giờ khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
/r:iSẽ nhắc người dùng phải khởi động lại máy tính nếu một khởi động lại yêu cầu, ngoại trừ khi được sử dụng với /q: một.
/r: mộtLuôn khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.
/r:sKhởi động lại máy tính sau khi cài đặt mà không có nhắc nhở người sử dụng.
/n:vKhông có phiên bản kiểm tra - cài đặt gói hơn bất kỳ Phiên bản trước đó.
Chú ý Việc sử dụng các /n:v chuyển đổi là không được hỗ trợ và có thể gây ra một hệ thống unstartable. Nếu cài đặt không thành công, bạn nên tham khảo ý kiến các chuyên nghiệp hỗ trợ của bạn để hiểu tại sao nó không thành công.
THAM KHẢO
Để thêm thông tin, hãy truy cập Microsoft sau Các trang web:

Trang chủ Explorer Administration Kit (IEAK)
IExpress Batch chế độ thiết lập thiết bị chuyển mạch


Internet Explorer Batch chế độ thiết lập thiết bị chuyển mạch
chế độ tập lệnh lô iexpress bản vá lỗi bảo mật IE ieak Cập Nhật Thiết lập Windows Update hotfix an ninh Cập Nhật security_update security_patch đầu nối công cụ trình điều khiển Cập Nhật rollup critical update Cập Nhật gói tính năng gói dịch vụ phát triển kit hướng dẫn sdk ddk sửa chữa HTMLHelp HTML giúp HHUpdate.exe DirectX DXSetup IExpress.exe Wextract.exe

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 197147 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 06:47:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbproductlink kbinfo kbmt KB197147 KbMtvi
Phản hồi