Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

INF: Làm thế nào để có được gói dịch vụ SQL Server 6,5 5a

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:197177
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để có được gói dịch vụ 5a cho Microsoft SQL Server Phiên bản 6.5. Để xem danh sách đầy đủ các lỗi được cố định bởi bản cập nhật này, xem hoặc Fixlist.htm tệp đi kèm với các dịch vụ gói hoặc bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

197174 Khắc phục: SQL Server 6,5 Service Pack 5 Fixlist
Cho thêm thông tin và hướng dẫn cài đặt, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
197176 INF: Readme.txt cho SQL Server 6,5 Service Pack 5a
CHÚ Ý: Gói dịch vụ này là để sử dụng chỉ bởi chủ sở hữu của một hiện tại hợp lệ Microsoft SQL Server Phiên bản 6,5 giấy phép. Gói dịch vụ này địa chỉ một số những vấn đề cụ thể được phát hiện trong SQL Server Phiên bản 6,5 sau khi nó bắt đầu vận chuyển. Microsoft khuyến cáo rằng tất cả Microsoft SQL Server Phiên bản 6,5 người dùng áp dụng gói dịch vụ này.

SQL Server 6,5 Service Pack 5a là có sẵn cho Intel (x 86) và Alpha dựa trên máy tính.

CHÚ Ý: Cho thông tin và cài đặt hướng dẫn về Đức Phiên bản của các gói dịch vụ, bấm số bài viết để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft: Q197176 INF: Readme.txt fr SQL Server, Version 6.5, Service Pack 5.

Hướng dẫn để tải về

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về trên Internet:

Cho thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft sử dụng nhiều nhất phần mềm phát hiện vi rút hiện tại đã có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Để có được những tập tin self-extracting bằng cách sử dụng hệ phục vụ FTP Chưa xác định người trên Internet:

 1. Đi đến một trong các trang web FTP sau đây:

 2. Xác định vị trí và mở một trong các thư mục sau đây và tải về tập tin:

  • /bussys/SQL/Public/Fixes/USA/SQL65/Sp5/Sp5ax86.exe
  • /bussys/SQL/Public/Fixes/USA/SQL65/Sp5/Sp5aAlp.exe
  • /Softlib/MSLFILES/Sp5ax86.exe
  • /Softlib/MSLFILES/Sp5aAlp.exe
Những tập tin này cũng có sẵn trên Microsoft World Wide Web Trang web trên Internet. Để tìm thấy chúng, thực hiện theo các bước sau:

 1. Đi tớihttp://support.Microsoft.com/support.
 2. Nhấp vào Trình điều khiển và tải khác. Lưu ý rằng bạn có thể cần phải bấm Hiển thị Menu dài trước khi bạn nhấp vào Tải xuống.
 3. Nhấp vào BackOffice, bấm Máy chủ SQL, và sau đó nhấp vào tên của tập tin bạn muốn tải về.
THÔNG TIN THÊM
Các tập tin trong thư viện phần mềm Microsoft được nén, tự-giải nén tập tin thực thi. Sau khi bạn tải về các tập tin bạn cần, chỉ đơn giản chạy nó để trích xuất các tập tin mà nó chứa. Lưu ý rằng tập tin mở rộng cho mỗi nền tảng bao gồm cả hai tập tin Readme.txt để cài đặt hướng dẫn của các gói dịch vụ, và các tập tin Fixlist.htm mô tả tất cả các lỗi đó điều chỉnh với bản vá này.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về service pack này, xin vui lòng liên hệ với hỗ trợ chính của bạn nhà cung cấp.
prodsql sql6 servpack msnSQL vá sửa lỗi sp5 sp5a sp sqlfaqtop

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 197177 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 06:19:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbfix kbhowto kbinfo kbmt KB197177 KbMtvi
Phản hồi