Cách sử dụng Công cụ Sửa Hộp thư đến để khôi phục thư trong Outlook 2000 được cài đặt có tùy chọn Công ty và Nhóm làm việc

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Để xem bài viết này dành cho phiên bản Microsoft Office 2002 và Microsoft Office Outlook 2003, hãy xem 287497.
Để xem bài viết này dành cho phiên bản Microsoft Outlook 2000 (IMO), hãy xem 197315.
Để xem bài viết này dành cho phiên bản Microsoft Outlook 98 (CW), hãy xem 181325. (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Để xem bài viết này dành cho phiên bản Microsoft Outlook 98 (IMO), hãy xem 181523. (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
CHÚ Ý: Các phương pháp trong bài viết này chỉ áp dụng nếu bạn đã cài đặt Outlook có tùy chọn Công ty hoặc Nhóm làm việc. Với tùy chọn này, bạn có thể sử dụng các dịch vụ Giao diện Lập trình Ứng dụng Nhắn tin (MAPI). Để xác định kiểu cài đặt của bạn, hãy bấm vào Giới thiệu về Microsoft Outlook trên menu Trợ giúp. Nếu bạn đã cài đặt Công ty hoặc Nhóm làm việc, bạn sẽ thấy "Công ty hoặc Nhóm làm việc".
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách sử dụng Công cụ Sửa Hộp thư đến để khôi phục các thư mục và mục từ tệp Thư mục Cá nhân bị hỏng (.pst).  
Thông tin thêm
CHÚ Ý: Các ví dụ được liệt kê dưới đây đề cập đến việc sử dụng Công cụ Sửa Hộp thư đến trên tệp .pst. Các phương pháp tương tự áp dụng cho tệp thư mục gián tuyến (.ost). Để định vị tệp thư mục gián tuyến (.ost), bấm chọn Thư mục Gián tuyến (*.ost) trong Chọn Tệp để Quét.

Công cụ Sửa Hộp thư đến (Scanpst.exe) là công cụ được thiết kế để giúp sửa các sự cố đi kèm với các tệp Thư mục Cá nhân (.pst). Công cụ này cũng có thể sửa các tệp thư mục gián tuyến (.ost).

Công cụ Sửa Hộp thư đến đi kèm với Microsoft Windows 95 và cả Microsoft Outlook 98 cùng với Microsoft Office 2000 CD-ROM. Công cụ này được cài đặt tự động trong khi thiết lập. Tiện ích này cũng được cài đặt cùng với Thiết lập Dịch vụ Nhắn tin của Windows trên Microsoft Windows 98 CD-ROM. Bạn có thể tìm thấy các chương trình này trong thư mục sau đây:
<Ổ CD>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
Trong Windows 2000, bạn có thể định vị các chương trình này trong thư mục sau đây:
<Ổ CD>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Video: Cách sửa tệp Thư mục Cá nhân trong Outlook (.pst) của bạnChạy Công cụ Sửa Hộp thư đến

 1. Bấm Bắt đầu và trỏ chuột tới Find (Tìm kiếm) hoặc tới Search (Tìm kiếm), tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn.
 2. Trong hộp Tìm kiếm tệp hoặc thư mục có tên, nhập scanpst.exe.
 3. Nhập đường dẫn và tên của tệp pst hoặc bấm Duyệt để định vị tệp bằng cách dùng hệ thống tệp của windows.
 4. Bấm Bắt đầu.

Công cụ Sửa Hộp thư đến Có chức năng Gì

Khi bạn chạy Công cụ Sửa Hộp thư đến trên tệp Thư mục Cá nhân (.pst), công cụ sẽ thực hiện các chức năng sau:
 • Công cụ Sửa Hộp thư đến phân tích cấu trúc thư mục của tệp Thư mục Cá nhân (.pst) và tiêu đề mục để cố gắng khôi phục tất cả các thư mục và các mục.
 • Nếu Công cụ Sửa Hộp thư đến khôi phục tệp Thư mục Cá nhân (.pst) thì có nghĩa là công cụ sửa đã phát hiện ra sự cố và đã sửa những gì mà công cụ có thể sửa.
 • Công cụ Sửa Hộp thư đến cố gắng chuyển đổi mọi tệp thành tệp Thư mục Cá nhân (.pst). (Ví dụ: nếu bạn đổi tên tệp thi hành thành "Something.pst" (không có dấu ngoặc kép), công cụ sẽ chuyển đổi tệp thành tệp .pst có thể gắn.

Tệp Thư mục Cá nhân Đã khôi phục

Sau khi bạn chạy Công cụ Sửa Hộp thư đến, khởi động Outlook bằng cách sử dụng cấu hình có chứa tệp Thư mục Cá nhân (.pst) mà bạn đã cố gắng sửa. Trên menu Xem, bấm Danh sách Thư mục để bật chế độ xem Danh sách Thư mục. Trong Danh sách Thư mục của bạn, bạn sẽ nhìn thấy các thư mục đã được khôi phục sau đây:
  Các Thư mục Cá nhân Đã khôi phục   Lịch   Danh sách liên hệ   Các Mục Đã xoá   Hộp thư đến   Nhật ký   Chú ý   Hộp thư đi   Các Mục Đã gửi   Tác vụ				
Các thư mục đã khôi phục này thường trống do đây là tệp .pst được tạo lại. Bạn cũng sẽ thấy một thư mục được gọi là "Đã mất và Đã tìm thấy" (không có dấu ngoặc kép). Thư mục này chứa các thư mục và các mục mà Công cụ Sửa Hộp thư đến đã khôi phục. Các mục bị thiếu trong thư mục Đã mất Và Đã tìm thấy không thể sửa được.

Cách Khôi phục Các mục Đã sửa

Bạn nên chuyển số lượng tối đa có thể các mục trong thư mục Đã mất và Đã tìm thấy sang tệp Thư mục Cá nhân (.pst) mới trong cấu hình của bạn. Trước tiên, tạo mục nhập tệp Thư mục Cá nhân (.pst) mới trong tiểu sử của bạn và kéo mọi mục đã khôi phục trong thư mục Đã mất Và Đã tìm thấy đến vị trí thích hợp trong tệp Thư mục Cá nhân mới (.pst) của bạn.

Cách Tạo Tệp Thư mục Cá nhân Mới (.pst) trong Cấu hình Của bạn

 1. Khởi động Outlook có cấu hình chưa các tệp Thư mục Cá nhân (.pst) đã khôi phục của bạn.
 2. Trên menu Tệp, bấm Quản lý Tệp Dữ liệu.
 3. Bấm Thêm để mở hộp thoại Tệp Dữ liệu Outlook Mới.
 4. Trong hộp thoại Loại bộ nhớ, bấm chọn Tệp Thư mục Cá nhân (.pst) rồi bấm OK.
 5. Trong hộp thoại Tạo hoặc Mở Tệp Dữ liệu Outlook, bấm vào thư mục và tên tệp dành cho tệp Thư mục Cá nhân mới (.pst) của bạn rồi bấm Mở.
 6. Bấm OK.
Bạn sẽ có tệp Thư mục Cá nhân mới (.pst) trong cấu hình của bạn. Kéo các mục đã khôi phục trong thư mục Đã mất Và Đã tìm thấy vào tệp Thư mục Cá nhân mới (.pst) của bạn. Khi bạn đã hoàn thành việc di chuyển tất cả các mục, bạn có thể xoá tệp Thư mục Cá nhân Đã khôi phục (.pst), bao gồm cả thư mục Đã mất Và Đã tìm thấy, khỏi cấu hình của bạn.

Cách Khôi phục Các mục trong Tệp Thư mục Cá nhân Sao lưu (.pst)

CHÚ Ý: Nếu bạn không thể mở tệp Thư mục Cá nhân gốc của mình trước khi bạn chạy Công cụ Sửa Hộp thư đến, có thể những phương pháp sau đây sẽ không hiệu quả. Nếu bạn có thể mở tệp Thư mục Cá nhân gốc (.pst) của mình thì có thể các phương pháp sau sẽ cho phép bạn khôi phục thêm các mục trong tệp Thư mục Cá nhân đã hỏng (.pst) của bạn.

Khi bạn chạy Công cụ Sửa Hộp thư đến, tùy chọn tạo sao lưu của tệp Thư mục Cá nhân gốc (.pst) được chọn. Tùy chọn này tạo tệp trên đĩa cứng của bạn được đặt tên là <tên tệp>.bak và là bản sao của tệp <tên tệp>.pst có phần mở rộng khác. Tệp .bak có trong thư mục của tệp Thư mục Cá nhân gốc (.pst) của bạn.

Bạn có thể khôi phục các mục trong tệp .bak mà Công cụ Sửa Hộp thư đến không thể khôi phục. Tạo một bản sao của tệp .bak và đặt tên mới có phần mở rộng .pst cho tệp, ví dụ: "Tenmoi.pst" (không có dấu ngoặc kép).

Mở Outlook bằng cách sử dụng cấu hình có chứa tệp Thư mục Cá nhân mới (.pst) của bạn từ bước 4 trong phần "Khôi phục Các mục Đã sửa" của bài viết này và cố gắng nhập thư mục "Tenmoi.pst" bằng cách sử dụng Thuật sỹ Nhập Và Xuất. Để thực hiện việc này:
 1. Trên menu Tệp, bấm Nhập Và Xuất.
 2. Chọn Nhập từ chương trình hoặc tệp khác rồi bấm Tiếp theo.
 3. Bấm chọn Tệp Thư mục Cá nhân (.pst) rồi bấm Tiếp theo.
 4. Dưới Tệp Để Nhập, nhập tệp Tenmoi.pst. Dưới Tùy chọn, bấm Không nhập mục trùng lặp rồi bấm Tiếp theo.
 5. Dưới Chọn một thư mục để nhập, bấm chọn tệp Thư mục Cá nhân (.pst) rồi bấm chọn Bao gồm thư mục con, bấm chọn Nhập thư mục vào cùng thư mục, bấm vào tệp Thư mục Cá nhân mới (.pst) của bạn từ bước 4 trong phần "Khôi phục Các mục Đã sửa của bài viết này, sau đó bấm Kết thúc.
CHÚ Ý: Hãy nhớ rằng tệp sao lưu là tệp gốc bị hỏng và bạn có thể thấy rằng bạn không thể khôi phục bất kỳ mục gì ngoài các mục đã được khôi phục trong thư mục Đã mất Và Đã tìm thấy. Nếu bạn không thể nhập tệp Tenmoi.pst vào Outlook thì bạn đã mất tất cả thông tin không có trong thư mục Đã mất Và Đã tìm thấy.

Cách Khôi phục Thư mục Cá nhân 2 GB (.pst)

Giới hạn trên của một Thư mục Cá nhân (.pst) là hai gigabyte. Thông thường khi Thư mục Cá nhân (.pst) đạt đến giới hạn này, bạn không thể lưu hay truy xuất các mục. Giới hạn kích thước tương tự áp dụng cho Thư mục Gián tuyến (.ost).

Microsoft đã cung cấp một tiện ích được thiết kế để cố gắng khôi phục các mục đã được lưu trữ trong Thư mục Cá nhân (.pst) bằng cách giảm kích thước xuống dưới giới hạn tới hạn. Sử dụng tiện ích này có thể dẫn tới việc mất một số dữ liệu để khôi phục dữ liệu tối đa.

Để biết thêm thông tin về cách giới hạn kích thước PST và công cụ Cắt PST/OST, hãy bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
296088 Công cụ cắt PST và OST Quá khổ (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
OL2K bị hỏng
Thuộc tính

ID Bài viết: 197316 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:58:59 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcorrupt kbrepair kbhowto kbvideocontent KB197316
Phản hồi