Windows 7 sai báo cáo zero sử dụng vũ trụ trên phương tiện truyền thông rewritable lên mà bạn ghi tập tin hoặc thư mục trong chế độ "Định dạng chính"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2006381
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG

Xem xét kịch bản sau đây. Bạn ghi các tập tin hoặc thư mục vào phương tiện truyền thông rewritable trong một hệ thống Windows 7 trong chế độ "Định dạng chính" (đĩa CD/DVD). Có nghĩa là, bạn ghi các tập tin hoặc thư mục vì vậy mà không có nhiều đốt hoặc bổ sung hoặc xóa có thể được. Trong trường hợp này, Windows 7 explorer không đúng báo cáo zero dùng vũ trụ trên phương tiện. Cho (tức là Windows 7 explorer thấy các phương tiện truyền thông như bị trống.)

NGUYÊN NHÂN

Vấn đề này xảy ra vì của một trình tự tính toán miễn phí không gian đĩa không chính xác trong Windows 7.

GIẢI PHÁP

Vấn đề được giải quyết trong Windows 7 Service Pack 1 (SP1). Bạn có thể cài đặt Windows 7 SP1 để giải quyết vấn đề này.

THÔNG TIN THÊM

Vấn đề này đã được báo cáo cho DVD-RW, DVD + RW, DVD-RAM, và BD-RE đĩa. Windows 7 SP1 giải quyết vấn đề này cho tất cả các loại đĩa.

Lưu ý rằng trên Windows 7 sớm hơn so với SP1, mặc dù các báo cáo vũ trụ có sẵn đĩa có thể sai, dữ liệu thực tế ghi vào đĩa sẽ không bị mất.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2006381 - Xem lại Lần cuối: 12/12/2015 05:19:56 - Bản sửa đổi: 1.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB2006381 KbMtvi
Phản hồi