Thông tin về các lựa chọn trình duyệt Cập Nhật cho quản trị viên hệ thống trong môi trường được quản lý trong một chương trình cấp phép số lượng lớn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2019411
TÓM TẮT

Microsoft cung cấp bản Cập Nhật trình duyệt lựa chọn theo quyết định do đồng châu Âu trong tháng 12 năm 2009. Nghĩa vụ theo quyết định đã hết hạn và kết quả là trình duyệt lựa chọn Cập Nhật sẽ không được gửi đến người dùng mới.  Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật trình duyệt lựa chọn, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

http://support.Microsoft.com/kb/976002

THÔNG TIN THÊM

Thông tin sau đây được cung cấp để giúp quản trị viên hệ thống quản lý Hiển thị màn hình Cập Nhật trình duyệt lựa chọn trong quản lý môi trường máy tính cá nhân trong một chương trình cấp phép số lượng lớn.

Khoá đăng ký:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

Tên giá trị:

                        Enable

Loại giá trị:

                        DWORD

Giá trị có thể:

1 Hiển thị các bản Cập Nhật trình duyệt lựa chọn (mặc định)

0 không hiển thị các bản Cập Nhật trình duyệt lựa chọn

Lưu ý:Cho Windows XP 64-bit, khoá đăng ký nằm ở HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\BrowserChoice

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2019411 - Xem lại Lần cuối: 12/17/2014 19:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbmt KB2019411 KbMtvi
Phản hồi