Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin Internet dịch vụ 5,0 cú pháp dòng lệnh cho Iisreset.exe

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:202013
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên bản 5.0 cho biết thêm một tiện ích dòng lệnh mới, Iisreset.exe, có thể được dùng để khởi động lại IIS hoặc lịch trình khởi động lại máy tính của bạn.
THÔNG TIN THÊM
Iisreset.exe được thiết kế để dễ dàng cho phép quản trị Web để có một máy chủ gián tuyến hoặc tái chế dịch vụ thông qua dòng lệnh, lập lịch tác vụ hay lệnh lô thực hiện tác vụ bổ sung.

Trong ví dụ hiển thị bên dưới, người quản trị có thể viết một tập tin thực thi mà dừng lại các dịch vụ Web để tuôn ra các bản ghi IIS, và sau đó sao chép các bản ghi để phục vụ khác hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác vệ sinh, và sau đó khởi động lại dịch vụ.

Cú pháp để sử dụng Iisreset.exe là như sau:
IISRESET [tên máy tính] [/Option] [/Option] [(và vv.)]
Hành vi mặc định nếu không có lựa chọn được quy định là để ngừng và khởi động lại dịch vụ Web trên máy tính địa phương.

Iisreset.exe hỗ trợ các tham số dòng lệnh sau đây:
/ KHỞI ĐỘNG LẠI
Tùy chọn này dừng lại, và sau đó khởi động lại tất cả các dịch vụ Internet đang chạy.
/ BẮT ĐẦU
Điều này sẽ bắt đầu tất cả các dịch vụ Internet được đặt để tự khởi động.
/ DỪNG
Điều này sẽ ngăn chặn tất cả các dịch vụ Internet đang chạy.
/ KHỞI ĐỘNG LẠI
Tham số này sẽ khởi động lại máy tính.
/ REBOOTONERROR
Điều này khởi động lại máy tính chỉ khi một lỗi xảy ra khi cố gắng để bắt đầu, dừng lại, hoặc khởi động lại dịch vụ Internet.
/ NOFORCE
Không, tắt dịch vụ Internet trên sự thất bại để ngăn cản họ gracefully.
/TIMEOUT:Val
Điều này cho phép bạn để xác định giá trị thời gian chờ trong giây chờ đợi dừng lại thành công của các dịch vụ Internet. Ngày hết hạn này thời gian chờ, máy tính có thể restarted nếu tham số /REBOOTONERROR được chỉ định. Giá trị mặc định là 20 giây cho khởi động lại, 60 giây cho dừng.
/ TÌNH TRẠNG
Điều này sẽ hiển thị tình trạng của tất cả các dịch vụ Internet.
/ CHO PHÉP
Điều này cho phép khởi động lại API cho dịch vụ Internet.
/ VÔ HIỆU HÓA
Điều này sẽ vô hiệu hóa các API khởi động lại dịch vụ Internet.
Ví dụ:

Lệnh sau sẽ cố gắng để khởi động lại tất cả các dịch vụ Web chạy và khởi động lại máy tính nếu lệnh không thành công vì lý do nào:
IISRESET /RESTART /REBOOTONERROR
Sau này sẽ cố gắng để khởi động lại tất cả các dịch vụ Web chạy, nhưng nếu một trong hai các lệnh dừng hay khởi động lại không thành công trong vòng hai phút, máy tính sẽ khởi động lại:
IISRESET /RESTART /TIMEOUT:120 /REBOOTONERROR
Mục đích của các lệnh sau, khi lưu vào một tập tin thực thi, là để ngăn chặn tất cả các dịch vụ Web chạy, sao chép các tập tin đăng nhập cho máy chủ Web mặc định vào một thư mục sao lưu trên ổ đĩa D:, và sau đó bắt đầu tất cả các dịch vụ Web. Tuy nhiên, nếu lệnh dừng không thành công cho một số lý do, nó sẽ không đóng cửa các dịch vụ, nhưng chỉ cần thoát khỏi tập tin thực thi:
@echo off
IISRESET /STOP /NOFORCE
Nếu errorlevel == 1 goto EXIT
bản sao %systemroot%\system32\LogFiles\W3SVC1 d:\backup\W3SVC1
IISRESET /START
: LỐI RA
Bất kỳ ví dụ trước có thể được lập biểu để chạy trong giờ không cao điểm cho máy chủ của bạn bằng cách sử dụng bộ lập lịch tác vụ. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thực hiện việc này, tìm kiếm lập lịch tác vụ trong Windows giúp.
IIS

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 202013 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 08:44:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbinfo kbmt KB202013 KbMtvi
Phản hồi