Việc chạy nhiều phiên bản Internet Explorer trên một phiên bản Windows không được hỗ trợ

TÓM TẮT

Việc chạy nhiều phiên bản Windows Internet Explorer hoặc các phần của Windows Internet Explorer trên một phiên bản Windows là một giải pháp không được cấp phép và không được hỗ trợ. Microsoft đặc biệt khuyên bạn không nên sử dụng bất kỳ giải pháp hoặc dịch vụ nào (được lưu trữ hoặc tại chỗ) gộp lại các cấu phần thực thi của Internet Explorer hoặc các phần của những cấu phần đó, vào một cài đặt riêng. Mọi cố gắng gộp lại Windows để thực thi nhiều phiên bản Internet Explorer từ những gói như vậy trên một phiên bản Windows sẽ dẫn tới cấu hình không được Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft hỗ trợ.

Tuyên bố này bao gồm các giải pháp cố gắng hợp nhất ảo hoá cấp “ứng dụng” để chạy nhiều phiên bản được gộp lại của Windows Internet Explorer trên một phiên bản hệ điều hành.

THÔNG TIN THÊM
Microsoft hỗ trợ các giải pháp cho phép việc sử dụng được ảo hoá nhiều phiên bản Windows Internet Explorer thông qua một cài đặt hệ điều hành riêng. Điều này có nghĩa là chỉ một phiên bản Windows Internet Explorer được hỗ trợ trên mỗi hệ điều hành.

Microsoft cung cấp các thực tiễn, hướng dẫn và công cụ tốt nhất cho khách hàng của mình trong việc chuyển từ Windows Internet Explorer 6 sang Windows Internet Explorer 8.Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Giải pháp để ảo hoá Internet Explorer

Chuyển từ Internet Explorer 6 sang Internet Explorer 8 (Virtual Round Table)

Giải quyết vấn đề tương thích ứng dụng khi chuyển sang Internet Explorer 8 (dành cho Chuyên gia CNTT)

Giải quyết vấn đề tương thích ứng dụng khi chuyển sang Internet Explorer 8 (dành cho các nhà phát triển)

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2020599 - Xem lại Lần cuối: 04/14/2011 18:39:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

  • KB2020599
Phản hồi