Không thể xem hoặc chỉnh sửa các Ứng dụng Web của Office

Triệu chứng
Khi bạn bấm vào một tệp được lưu trên website Microsoft SharePoint Server 2010 hoặc trên website Microsoft SharePoint Foundation 2010, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Mở Tài liệu
Bạn sẽ mở:
                Tên: <tên tệp>
                Từ: <tên trang>
Bạn muốn mở tệp này bằng cách nào?


Hoặc, bạn sẽ nhận được thông báo sau khi bạn bấm đúp vào một tệp được lưu trong OneDrive để xem tệp đó trong các Ứng dụng Web của Office:

Tải xuống Tệp
Bạn có muốn mở hoặc lưu tệp này không?

                Tên: <tên tệp>
                Loại: <Loại Tệp>
                Từ: livefilestore.com


Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do hoạt động bạn đã yêu cầu trong các Ứng dụng Web của Office không hỗ trợ định dạng tệp của tệp đó.

Giải pháp
Để xem hoặc chỉnh sửa tệp này bằng cách sử dụng các Ứng dụng Web của Office, hãy mở tệp đó trong Microsoft Office Excel 2010, trong Microsoft Office PowerPoint 2010 hoặc trong Microsoft Office Word 2010 rồi lưu tệp bằng cách sử dụng một trong các định dạng dược hỗ trợ. Bảng sau hiển thị các định dạng tệp được khuyến nghị cho các Ứng dụng Web của Office.

Sản phẩmĐịnh dạng tệp
Ứng dụng Web của Microsoft Excel 2010Excel Workbook (*.xlsx)
Excel Workbook Binary (*.xlsb)
Ứng dụng Web của Microsoft Word 2010Word Document (*.docx)
Ứng dụng Web của Microsoft PowerPoint 2010PowerPoint Presentation (*.pptx)
Thông tin thêm
Để xem hoặc chỉnh sửa các sản phẩm Ứng dụng Web của Office, hãy sử dụng bảng sau để kiểm tra xem định dạng tệp nào được hỗ trợ.

Microsoft Word
Định dạng tệpXem trong Ứng dụng Web của WordChỉnh sửa trong Ứng dụng Web của Word
Mở XML (.docx)CóCó
Nhị phân (.doc)CóCó, Ứng dụng Web của Word chuyển tệp .doc thành tệp .docx cho phép bạn chỉnh sửa tệp nhưng bạn phải lưu tệp đó dưới dạng tệp .docx để lưu các thay đổi của mình.
Macro (.docm)CóCó, nhưng macro không hoạt động.
Khuôn mẫu (.dotm, .dotx)CóKhông, bạn phải mở khuôn mẫu trong máy khách.
Các định dạng khác của tệp (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)KhôngKhông

Microsoft Excel
Định dạng tệpXem trong Ứng dụng Web của ExcelChỉnh sửa trong Ứng dụng Web của Excel
Mở XML (.xlsx)CóCó
Nhị phân (.xlsb)CóCó
Nhị phân (.xls)Có, trên OneDrive

Không trên SharePoint
Có, trên OneDrive.

Không trên SharePoint.
Macro (.xlsm)CóCó. Tuy nhiên, bạn được nhắc tạo một bản sao của tệp đã bị xoá macros khi bạn lưu những thay đổi bạn đã thực hiện.
Các định dạng khác của tệp (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)KhôngKhông

Microsoft PowerPoint
Định dạng tệpXem trong Ứng dụng Web của PowerPointChỉnh sửa trong Ứng dụng Web của PowerPoint
Mở XML (.pptx, .ppsx)CóCó
Nhị phân (.ppt, .pps)CóCó, Ứng dụng Web của PowerPoint chuyển tệp .ppt hoặc .pps thành tệp .pptx hoặc .ppsx để cho phép bạn chỉnh sửa tệp đó nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng .pptx hoặc .ppsx để lưu các thay đổi của mình.
Macro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)CóKhông
Các định dạng khác của tệp (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)KhôngKhôngChú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2028380 - Xem lại Lần cuối: 02/26/2015 03:01:00 - Bản sửa đổi: 2.2

Microsoft Excel Online, Microsoft Word Online, Microsoft PowerPoint Online

  • kbinfo kbprb kbtshoot KB2028380
Phản hồi