Hợp tác dữ liệu đối tượng (CDO) 1.2.1 không được hỗ trợ với Outlook 2010 và phiên bản mới hơn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2028411
TÓM TẮT

Mặc dù thư viện đối tượng hợp tác dữ liệu đối tượng (CDO) 1.2.1 có thể được sử dụng với Microsoft Outlook 2010 và Microsoft Outlook 2013, chúng tôi không khuyên bạn nên hoặc hỗ trợ điều này trong bất kỳ cách nào.

Chú ý: bài viết này áp dụng cho sử dụng CDO 1.2.1 phía khách hàng cùng với Outlook 2010 và phiên bản mới hơn. Nó không áp dụng cho sử dụng CDO 1.2.1 đó cài đặt các hệ thống phụ MAPI và đó được thiết kế để sử dụng trên một máy tính mà không cần Outlook.

THÔNG TIN THÊM

Hợp tác dữ liệu đối tượng (CDO) 1.2.1 là một thư viện khách hàng cung cấp một wrapper mỏng hơn chức năng mở rộng MAPI. Thư viện này thường được sử dụng để thêm email nhắn tin chức năng để tùy chỉnh chương trình. Thư viện này cho phép các chương trình để thực hiện các chức năng như gửi thư điện tử thông qua MAPI, làm việc với lịch, và truy cập dữ liệu khác nhau trong Microsoft Outlook hoặc Microsoft Exchange.

Bắt đầu với Outlook 2007, CDO 1.2.1 đã không được bao gồm với Microsoft Outlook. Tuy nhiên, CDO 1.2.1 có sẵn chỉ như là một tải về cho Outlook 2007:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36&DisplayLang=en

Tải về này chỉ có thể được cài đặt trên một máy tính có cài đặt Outlook 2007. Nếu Outlook không được cài đặt, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn chạy ExchangeCdo.msi file:

Hợp tác dữ liệu đối tượng 1.2.1 không thể cài đặt trừ khi Microsoft Office Outlook 2007 cũng được cài đặt.

Mặc dù các phiên bản tải về của CDO không được cài đặt khi cài đặt Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, bạn thể cài đặt CDO đầu tiên với Outlook 2007 trước khi nâng cấp Outlook. Trong trường hợp này, chương trình vẫn có thể sử dụng thư viện CDO để tích hợp với Outlook 2010 và Outlook 2013 Phiên bản của MAPI.

Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị rằng CDO lần đầu tiên được gỡ bỏ trước khi Outlook đang nâng cấp từ Outlook 2007 Outlook 2010 và phiên bản mới hơn.

Microsoft Outlook 2010 và phiên bản sau này bao gồm nhiều kiến trúc thay đổi để hệ thống phụ phía máy khách MAPI. Quan tâm đặc biệt là trường hợp trong đó Outlook được cấu hình để sử dụng nhiều tài khoản Exchange. Ngoài ra, CDO 1.2.1 là một thư viện khách hàng 32-bit và sẽ không hoạt động với 64-bit phiên bản của Outlook. Cho tất cả những yếu tố này, CDO 1.2.1 không được hỗ trợ để sử dụng với Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, và chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng của nó với Outlook 2010 và phiên bản mới hơn.

Chương trình sử dụng CDO nên được tái thiết kế để sử dụng giao khác ứng dụng lập trình diện (API) thay vì CDO. Bắt đầu với Outlook 2007, mô hình đối tượng Outlook được mở rộng để cung cấp chức năng đã được trước đây có sẵn chỉ bằng cách sử dụng CDO 1.2.1. Các mô hình đối tượng Outlook 2010 và Outlook 2013 bao gồm một số tính năng mới để mở rộng về điều này thêm. Ví dụ, mô hình đối tượng Outlook có các chức năng mới cho hoạt động một cách chính xác với nhiều tài khoản Exchange. Mô hình đối tượng Outlook cũng làm việc cho cả hai 32-bit và 64-bit phiên bản của Outlook. Nhà phát triển nên sử dụng Outlook 2010 và sau đó các mô hình đối tượng thay vì CDO 1.2.1. Ngoài ra, nhà phát triển có thể vẫn sử dụng MAPI mở rộng (mà yêu cầu không được quản lý C++) trong một số tình huống nơi CDO được yêu cầu. Tuy nhiên, nếu có thể, chúng tôi thường khuyên rằng mô hình đối tượng Outlook được sử dụng thay vì mở rộng MAPI.

Hỗ trợ sản phẩm của Microsoft có thể giúp khách hàng phát triển di chuyển tùy chỉnh chương trình sử dụng CDO 1.2.1 để sử dụng các API. Tuy nhiên, Microsoft sẽ không cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ tình huống trong đó CDO 1.2.1 được sử dụng với Outlook 2010 hoặc Outlook 2013.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2028411 - Xem lại Lần cuối: 04/02/2013 22:04:00 - Bản sửa đổi: 1.0

  • kbmt KB2028411 KbMtvi
Phản hồi