Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

URL dài là 2.083 ký tự trong Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:208427
TÓM TẮT
Microsoft Internet Explorer có một tối đa uniform resource locator (URL) độ dài 2.083 ký tự. Internet Explorer cũng có chiều dài tối đa đường dẫn 2.048 ký tự. Giới hạn này áp dụng cho cả hai yêu cầu đăng bài và GET yêu cầu các URL.

Nếu bạn đang sử dụng phương pháp nhận, bạn được giới hạn tối đa là nhân vật 2.048, trừ đi số ký tự trong đường dẫn thực tế.

Tuy nhiên, phương pháp bài không giới hạn bởi kích thước của URL để gửi tên/cặp giá trị. Những cặp được chuyển giao trong tiêu đề và không phải trong URL.

RFC 2616, "siêu văn bản chuyển giao thức--HTTP/1.1," không chỉ rõ bất kỳ yêu cầu về độ dài URL.
THAM KHẢO
Cho một phân tích xa hơn của các thành phần, xem tập tin tiêu đề Wininet.

Để biết thêm chi tiết, xem "Chung Syntax," phần 3.2.1 của RFC 2616, "Siêu văn bản chuyển giao thức--HTTP/1.1," lúc Internet xã hội Web site sau:
BÀI GET URL dài

Thuộc tính

ID Bài viết: 208427 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 07:24:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • kbproductlink kbfaq kbinfo kbmt KB208427 KbMtvi
Phản hồi
tocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");