Làm thế nào để vô hiệu hoá tự động ngắn tập tin tên thế hệ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:210638
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.

QUAN TRỌNG: Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi registry. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TÓM TẮT
Nếu bạn chưa cài đặt bất kỳ ứng dụng 16-bit trên một máy tính Windows NT dựa trên, bạn có thể tắt tự động ngắn (8-ký tự tên, 3-ký tự mở rộng) tập tin tên thế hệ để tăng tốc độ truy cập tập tin và thư mục trên máy tính của bạn chạy Windows NT.
THÔNG TIN THÊM
CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.

Để vô hiệu hoá thế hệ tên tệp ngắn tự động, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấp vào Bắt đầu, bấm Chạy, loại Regedt32, và sau đó nhấp vào Ok.
  2. Trên các Windows trình đơn, nhấp vào HKEY_LOCAL_ máy trên máy địa phương.
  3. Bấm đúp vào các \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem thư mục.
  4. Bấm đúp vào các NtfsDisable8dot3NameCreation có giá trị, gõ số 1 trong các Dữ liệu hộp, và sau đó bấm Ok.
  5. Thoát khỏi Registry Editor, rồi khởi động lại máy tính.
LƯU Ý: Tập tin hiện có bằng cách sử dụng định dạng tên ngắn sẽ vẫn sã̃n có để chương trình 32-bit, nhưng tất cả các file thành lập sau sự thay đổi này được thực hiện sẽ không có sẵn để chương trình 16-bit cũ hơn.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 210638 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 11:35:57 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB210638 KbMtvi
Phản hồi