Những giới hạn khi bạn tiết kiệm một tài liệu Word là một trang Web

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:212270
TÓM TẮT
Khi bạn tiết kiệm một tài liệu Microsoft Word là một trang Web ( các Tệp trình đơn, nhấp vào Lưu dưới dạng Web Page), Word tự động chuyển đổi trang HTML (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), các ngôn ngữ được dùng bởi trình duyệt Web để đọc các trang Web.

Bởi vì Word hiển thị trang Web tương tự như cách trang sẽ được hiển thị trong một trang Web trình duyệt (Microsoft Internet Explorer), một số loại định dạng và khác khoản mục không được hỗ trợ bởi HTML hoặc bởi trang Web authoring môi trường, đang không được hiển thị trong Word (hoặc trong trình duyệt Web).
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn lưu tài liệu Word 2000 như một trang Web, từ cảnh báo bạn bằng thông điệp "một số các tính năng trong tài liệu này không được hỗ trợ bởi trình duyệt Web"và cho bạn thấy một bản tóm tắt các tính năng mà không phải là hỗ trợ và làm thế nào chúng xuất hiện trong một trình duyệt Web.

LƯU Ý: Trừ khi được ghi nhận, các tính năng được liệt kê ở đây bảng cũng hành xử tương tự như được liệt kê nếu bạn làm một trong những điều sau đây:
  • Trong Word 6.0 hoặc từ 95, bạn mở một trang Web tài liệu mà được tạo ra (được lưu dưới dạng Web page) trong Word Năm 2007, Word 2003, Word 2002 hoặc từ 2000. Bạn resave nó dưới dạng HTML (*.htm, * .html, *.htx), và sau đó mở lại các tập tin trong một những phiên bản sau này của Word.

    - hay -

  • Trong Word 2007, Word 2003, Word 2002, và từ năm 2000, bạn mở một tài liệu trang Web đã được tạo ra trong Từ năm 2000 và được lưu như một trang Web.
Bảng dưới đây liệt kê các yếu tố từ thay đổi hoặc loại bỏ khi nó sẽ lưu lại một tập tin như là một trang Web.

Ký tự định dạng

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Text with character border

No character borders on Web pages.

Text with In-margin drop caps

Text with In-margin drop caps becomes text with initial capital letters.

NOTE: This feature is incorrectly documented in Word Help. Please see the article listed in the "References" section of this article.

Text is animated

Animated text becomes italic on Web pages.

Text is Double strikethrough

Double strikethrough text becomes single strikethrough on Web pages.

Text with Emboss effect

Embossed text becomes gray text on Web pages.

Text with Engrave effect

Engraved text becomes gray text on Web pages.

Text with Outline effect

Outlined text becomes bold text on Web pages.

Text with Shadow effect

Shadow text becomes bold text on Web pages.

Text with character underline style

Character underline style becomes single underline on Web pages.

Horizontally scaled characters

Horizontally scaled characters become regular text on Web pages.

NOTE: This does not affect text that has spacing applied between characters. On the Format menu, click Font. On the Character Spacing tab, change the Spacing setting from Normal to either Expanded or Condensed.

Raised and lowered text

Raised and lowered text becomes superscript and subscript text on Web pages.

Text with underline color different from text

Underline color becomes the same as the text color on Web pages.

Small caps

Small caps become All caps on Web pages.

Kerned text

Kerned text becomes regular text on Web pages.

Định dạng đoạn văn

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Text with patterned character shading

Patterned character shading becomes solid color on Web pages.

At least line height

At least line height becomes exactly on Web pages.

Decorative border styles

Decorative border styles become single-line border styles on Web pages.

NOTE: This feature is incorrectly documented in Word Help.
Please see the article listed in the "References" section of this
article.

Paragraphs with negative left indent

Paragraph indent is set to zero on Web pages.

Trang bố trí

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Framed text

Framed text becomes right-aligned or left-aligned text with wrapping on Web pages.

Margins

Margins do not appear or print on Web pages.

Columns

Columns become a single column on Web pages.

Headers and footers

Headers and footers do not appear or print on Web pages.

Fields

Fields (for example, MACROBUTTON or EQ fields) do not appear or print in a Web browser.

Footnotes

Footnotes are moved to the end of the page on Web pages.

Page numbers

Page numbers do not appear or print on Web pages.

Page border

Page borders do not appear on Web pages.

Tabs

Tabs may not align correctly on Web pages.

Chỉnh sửa

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Versioning

No versions on Web pages.

Password protection

Password is lost on Web pages.

Document protection

Password is lost on Web pages.

Double underline change marks

Double underline change marks become single underline change marks on Web pages.

Đồ họa định dạng

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Floating graphic

Floating graphic becomes right-aligned or left-aligned with wrapping on Web pages.

Định dạng văn bản Châu Á

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Combined characters

Combined characters become regular text on Web pages.

Enclosed characters

Enclosed characters become regular text on Web pages.

Horizontal in Vertical

Horizontal in Vertical becomes horizontal text on Web pages.

Phonetic Guide

Phonetic Guide becomes regular text on Web pages (Internet Explorer 4.0 only).

Two lines in one

Two lines in one becomes one regular line on Web pages.

Emphasis dot

Emphasis dot is removed, and text is underlined on Web pages.

Document Grid (vertical and horizontal)

Document Grid (vertical and horizontal) becomes regular text on Web pages (Internet Explorer 4.0 only).

Compress leading punctuation

Compress leading punctuation becomes full width on Web pages.

Hanging punctuation

Hanging punctuation is removed. Last word in line wraps to next line on Web pages.

First and last line break control characters

Line breaks do not respect these character settings on Web pages.

Distributed text

Distributed text is ignored on Web pages.

Bảng định dạng

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Automatically resize to fit contents turned off

Automatically resize to fit contents is turned on, on Web pages.

Absolute row height

At least row height on Web pages.

Diagonal cell borders

No diagonal cell borders on Web pages.

Decorative cell borders

Decorative border styles become box border styles.

Text-wrapped table

Text-wrapped table becomes left-aligned on Web pages.

Vertical text direction

Vertical text direction becomes horizontal text direction on Web pages.

Indent from left

Table with a negative indent from left appears cut off or cropped.

NOTE: Please see the article listed in the References section of this article.

Trang web định dạng

This formatting in Word

Looks like this in a Web browser

Don't use HTML paragraph spacing

Use HTML paragraph spacing on Web pages.

THAM KHẢO
Thông tin thêm về không chính xác tính năng tài liệu mô tả tiết kiệm như một trang Web, nhấp vào bài viết số dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
216692 WD2000: Doc Err: tiết kiệm một tài liệu Word 2000 là một trang Web
Để có thêm thông tin về thiết lập "Indent từ bên trái" gây ra bảng được cắt hoặc cắt, Nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong các kiến thức Microsoft Cơ sở:
253968 WD2000: Bảng hiển cắt hoặc cắt bỏ khi hiển thị hoặc in
chuyển đổi chuyển đổi chuyển đổi chuyển đổi chuyển chuyển tiền chuyển nhập khẩu xuất khẩu siêu văn bản đánh dấu ngôn ngữ văn bản siêu chuyển chuyển

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 212270 - Xem lại Lần cuối: 09/18/2011 21:26:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003

  • kbconversion kbinfo kbmt KB212270 KbMtvi
Phản hồi