Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Ứng dụng Office mở ra ở dạng trống từ Sharepoint, WebDAV hoặc trang web khi trang web đó là HTTP

Triệu chứng
Khi sự cố này xảy ra, bạn cũng có thể gặp phải các triệu chứng bổ sung sau:
 • Bạn không nhận được lời nhắc nhập Mật khẩu xác thực cơ bản khi bạn cố gắng mở hoặc tải tệp xuống.
 • Bạn không nhận được thông báo lỗi khi cố gắng mở tệp. Ứng dụng Office được liên kết bắt đầu nhưng tệp đã chọn không mở.

Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra khi các điều kiện dưới đây là đúng:
 • Máy chủ được cấu hình cho Xác thực cơ bản.
 • Kết nối giữa máy tính của bạn và máy chủ web không sử dụng Lớp Socket Bảo mật (SSL).
Theo mặc định, các hoạt động của tệp sử dụng Xác thực cơ bản qua kết nối HTTP không SSL bị vô hiệu hóa trong các ứng dụng Office 2010 và Office 2013.

Khi Xác thực cơ bản bị vô hiệu hoá, một trong những trường hợp sau xảy ra:
 • Ứng dụng khách sử dụng một phương thức xác thực khác. Trường hợp này xảy ra nếu máy chủ hỗ trợ phương thức xác thực khác.
 • Yêu cầu không thành công (để biết chi tiết về những điều sẽ xảy ra khi yêu cầu không thành công, hãy xem danh sách trong phần "Chi tiết triệu chứng bổ sung").
Giải pháp
Nếu giải pháp sử dụng HTTPS thay vì HTTP không hoạt động, giải pháp là bật mã hóa SSL trên máy chủ web để cho phép truy cập ứng dụng khách qua HTTPS.

Chú ý Theo mặc định, các ứng dụng Office 2010 có thể truy cập và tải xuống các tệp từ máy chủ web chỉ sử dụng Xác thực cơ bản qua kết nối SSL.
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, hãy để các ứng dụng Office 2013 và Office 2010 kết nối với một máy chủ web bằng cách sử dụng Xác thực cơ bản qua kết nối không SSL.

Cảnh báo Khi bạn bật Xác thực cơ bản mà không có SSL, bạn phải chịu rủi ro đáng kể về bảo mật.

Giới thiệu về Xác thực cơ bản và rủi ro bảo mật
Xác thực cơ bản yêu cầu người dùng có tên người dùng và mật khẩu hợp lệ để truy cập nội dung. Phương pháp xác thực này không yêu cầu trình duyệt cụ thể và tất cả các trình duyệt chính đều hỗ trợ phương pháp này. Xác thực cơ bản cũng hiệu quả với tường lửa và máy chủ proxy. Vì những lý do trên, bạn nên chọn tùy chọn này khi muốn hạn chế một số nhưng không phải tất cả nội dung trên máy chủ.

Tuy nhiên, nhược điểm của Xác thực cơ bản là phương pháp này truyền mật khẩu được mã hóa bằng base64 không được mã hóa qua mạng. Nếu mật khẩu này bị chương trình theo dõi lưu thông trên mạng ngăn chặn qua mạng, người dùng trái phép có thể xác định tên người dùng và mật và sử dụng lại những uỷ nhiệm này. Vì lý do rủi ro về bảo mật này mà các ứng dụng Office 2010 vô hiệu hoá Xác thực cơ bản qua kết nối không SSL trong cấu hình mặc định.

Bạn chỉ nên sử dụng Xác thực cơ bản khi bạn biết rằng kết nối giữa máy khách và máy chủ là bảo mật. Kết nối phải được thiết lập qua đường dây riêng hoặc bằng cách sử dụng mã hóa SSL và Bảo mật Lớp Truyền tải (TLS). Ví dụ: để sử dụng Xác thực cơ bản với WebDAV, bạn nên cấu hình mã hóa SSL.

Để biết thêm thông tin về Xác thực cơ bản, hãy xem Xác thực cơ bảnCấu hình Xác thực cơ bản (IIS 7).

Để biết thêm thông tin về SSL và chứng chỉ, hãy xem SSL và chứng chỉ.
Bật Xác thực cơ bản qua kết nối không phải SSL
Hai bước sau mô tả cách bật các ứng dụng Office 2013 và Office 2010 để mở các loại tệp Office trực tiếp từ máy chủ chỉ hỗ trợ Xác thực cơ bản qua kết nối không phải SSL. Chỉ nên thực hiện theo những bước này nếu bạn tin tưởng rằng kết nối giữa người dùng và máy chủ web an toàn. Kết nối cáp trực tiếp hoặc đường dây riêng được coi là tối ưu cho kết nối an toàn.

Chú ý Đối với các ứng dụng Office 2013 và Office 2010, cả hai bước đều là bắt buộc. Đối với các ứng dụng Office khác, chỉ bước 1 là bắt buộc.

Bước 1: Cấu hình bộ đổi tuyến WebDAV trên máy khách
Chú ý Bước này bắt buộc đối với các ứng dụng trong bộ Office 2007 và trong Office 2013 và Office 2010.

Trên máy khách, cấu hình Bộ đổi tuyến WebDAV để bật Xác thực cơ bản qua kết nối không phải SSL.

Quan trọng Thực hiện theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Trước khi sửa đổi khóa đăng ký, hãy sao lưu sổ đăng ký để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.

Windows XP và Windows Server 2003

Để bật Xác thực cơ bản trên máy khách, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit rồi bấm OK.
 2. Tìm, sau đó bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Gõ UseBasicAuth, rồi nhấn Enter.
 5. Bấm chuột phải vào UseBasicAuth, rồi bấm Sửa đổi.
 6. Trong ô dữ liệu Giá́ trị, gõ 1, sau đó bấm OK.

  Chú ý Xác thực cơ bản được bật nếu mục đăng ký UseBasicAuth được đặt thành giá trị khác không. Xác thực cơ bản bị tắt nếu mục đăng ký UseBasicAuth không hiển thị hoặc nếu mục đăng ký UseBasicAuth được đặt thành 0 (không). 

  Ánh xạ như sau: 
  0 - Xác thực cơ bản bị vô hiệu hóa
  1 - Chỉ bật Xác thực cơ bản cho kết nối SSL
  2 - Xác thực cơ bản được bật cho kết nối SSL và không phải SSL
 7. Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.

Windows Vista, Windows 7 và Windows 8

Để bật Xác thực cơ bản trên máy khách, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong Windows 7 hoặc trong Windows Vista, bấm Bắt đầu, gõ regedit vào ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

  Trong Windows 8, giữ phím Windows (WINKEY) + F, tô sáng Ứng dụng trong thanh Menu, nhập regedit vào ôn Tìm kiếm , sau đó nhấn Enter.
 2. Tìm, sau đó bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Gõ BasicAuthLevel, rồi nhấn Enter.
 5. Bấm chuột phải vào BasicAuthLevel, rồi bấm Sửa đổi.
 6. Trong ô dữ liệu Giá́ trị, gõ 2, sau đó bấm OK.

  Chú ý Ánh xạ như sau:
  0 - Xác thực cơ bản bị vô hiệu hoá
  1 - Chỉ bật Xác thực cơ bản cho kết nối SSL
  2 - Xác thực cơ bản được bật cho kết nối SSL và không phải SSL
 7. Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình bộ đổi tuyến WebDAV để bật Xác thực cơ bản, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
841215 Thông báo lỗi khi bạn cố kết nối với thư viện tài liệu Windows SharePoint: "Lỗi hệ thống 5 đã xảy ra"
Bước 2: Cập nhật Sổ đăng ký trên máy khách
Chú ý Bước này bắt buộc đối với các ứng dụng Office 2013 và Office 2010.

Trên máy khách, thêm khóa đăng ký BasicAuthLevel và giá trị phù hợp. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.

Quan trọng Thực hiện theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Trước khi sửa đổi khóa đăng ký, hãy sao lưu sổ đăng ký để khôi phục trong trường hợp xảy ra sự cố.
 1. Khởi động Registry Editor.
  • Trong Windows 8, giữ phím Windows (WINKEY) + F, tô sáng Ứng dụng trong thanh Menu, nhập regedit vào ôn Tìm kiếm , sau đó nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của người quản trị, nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  • Trong Windows 7 hoặc trong Windows Vista, bấm Bắt đầu, gõ regedit vào ô Bắt đầu Tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của người quản trị, nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
  • Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.

 2. Định vị và sau đó bấm vào một trong những khoá con đăng ký sau:

  Đối với Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  Đối với Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. Gõ BasicAuthLevel, rồi nhấn Enter.
 5. Bấm chuột phải vào BasicAuthLevel, rồi bấm Sửa đổi.
 6. Trong ô dữ liệu Giá́ trị, gõ 2, sau đó bấm OK.

  Chú ý Ánh xạ như sau:
  0 - Xác thực cơ bản bị vô hiệu hoá
  1 - Chỉ bật Xác thực cơ bản cho kết nối SSL
  2 - Bật Xác thực cơ bản cho kết nối SSL và không SSL
 7. Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.

fixit fix it fixme WebDAV basicauth
Thuộc tính

ID Bài viết: 2123563 - Xem lại Lần cuối: 08/15/2014 13:42:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563
Phản hồi
>