Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách so sánh dữ liệu trong hai cột để tìm thấy bản sao trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả hai phương pháp bạn có thể sử dụng để so sánh dữ liệu trong hai cột của trang tính và tìm thấy mục nhập sao chép.
Thông tin thêm

Phương pháp 1: Sử dụng công thức trang tính

Để sử dụng công thức trang tính giúp so sánh dữ liệu trong hai cột, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Excel.
 2. Trong trang tính mới, nhập dữ liệu sau (để trống cột B):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Gõ công thức sau vào trong ô B1:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Chọn các ô B1:B5.
 5. Trong Microsoft Office Excel 2003 và các phiên bản cũ của Excel, trỏ chuột vào Điềnl trên menu Chỉnh sửa, rồí bấmHạ xuống.

  Trong Microsoft Office Excel 2007 và Excel 2010, bấm Điền trong nhóm Chỉnh sửa, sau đó bấm Hạ xuống.

  Số sao chép được hiển thị trong cột B, như ví dụ sau:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

Phương pháp 2: Sử dụng macro Visual Basic

Microsoft chỉ cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ mà không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào dù có quy định rõ ràng hay ngụ ý. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức bảo hành đối với tính thương mại cũng như tính thích hợp cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được giải thích, và công cụ được sử dụng để tạo và gỡ lỗi quy trình. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư có thể giúp giải thích tính năng của một quy trình đặc biệt. Tuy nhiên, họ sẽ không sửa đổi những mô hình này để cung cấp tính năng được bổ sung hoặc xây dựng quy trình nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Để sử dụng macro Visual Basic nhằm so sánh dữ liệu trong hai cột, sử dụng các bước trong ví dụ sau:
 1. Khởi động Excel.
 2. Nhấn ALT+F11 để khởi động trình chỉnh sửa Visual Basic.
 3. Trên menu Chèn, bấm Mô-đun.
 4. Nhập mã sau vào trang mô-đun:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Đặt CompareRange bằng dải mà bạn sẽ  ' so sánh với dải đã chọn.  Đặt CompareRange = Range("C1:C5")  ' CHÚ Ý: Nếu dải ô được so sánh nằm trong sổ làm việc khác  ' hoặc trang tính khác, sử dụng cú pháp sau.  ' Đặt CompareRange = Workbooks("Book2"). _  '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")  '  ' Lặp qua mỗi ô trong dải đã chọn và so sánh nó với  ' mỗi ô trong CompareRange.  Với Mỗi x Trong Dải đã chọn    Với Mỗi y Trong CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Nhấn ALT+F11 để quay lại Excel.
 6. Nhập dữ liệu sau (để trống cột B):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Chọn dải ô A1:A5.
 8. Trong Excel 2003 và các phiên bản cũ của Excel, trỏ chuột vào Macro trên menu Công cụ, rồí bấmMacro.

  Trong Excel 2007 và Excel 2010, bấm tab Nhà phát triển, sau đó bấm Macro trong nhóm .
 9. Bấm Find_Matches, và sau đó bấm Chạy.
Các số sao chép được hiển thị trong cột B. Số phù hợp sẽ được đặt bên cạnh cột thứ nhất, tương tự minh hoạ sau đây:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 213367 - Xem lại Lần cuối: 12/02/2013 15:24:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
Phản hồi
=">