Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn nhận được một "quá nhiều người khác nhau di động định dạng" thông báo lỗi trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:213904
TRIỆU CHỨNG
Trong Microsoft Excel, khi bạn định dạng một tế bào hoặc một loạt các tế bào, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Quá nhiều tế bào khác nhau định dạng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra khi bảng tính có nhiều hơn khoảng4.000 kết hợp khác nhau của di động định dạng. Một sự kết hợp được định nghĩa làmột bộ duy nhất của định dạng các phần tử được áp dụng cho một tế bào. Mộtsự kết hợp bao gồm tất cả các định dạng phông (ví dụ: mặt chữ, kích thước phông chữ,nghiêng, đậm, và gạch dưới), biên giới (ví dụ: vị trí, trọng lượng và màu), tế bào mô hình, số định dạng, chỉnh, và bảo vệ tế bào.

Trong vấn đề này có thể được gây ra do nhiều hoạt động sao chép/dán từ một ví dụ của Office 2007 hoặc Excel khác, mà dẫn đến một vượt quá tuỳ tên là phong cách trong bảng tính.

LƯU Ý: Nếu hai hoặc nhiều hơn các tế bào chia sẻ chính xác định dạng tương tự, họ sử dụng một định dạng sự kết hợp. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự khác biệt trongđịnh dạng giữa các tế bào, mỗi tế bào sử dụng một sự kết hợp khác nhau.
GIẢI PHÁP
Vấn đề này đã được cố định trong Office 2010.
 
Đối với văn phòng 2007, hãy cài đặt các bản cập nhật sau đây để giải quyết vấn đề này.
http://support.Microsoft.com/kB/981731
http://support.Microsoft.com/kB/2534047
 
Chú ý: Office 2010 hoặc sau khi cài đặt các bản sửa lỗi cho Office 2007, người dùng sẽ không trúng vấn đề này cho bất kỳ tập tin mới tạo ra. Tuy nhiên, điều này không giải quyết vấn đề cho các tập tin hiện có.
 
Đối với các phiên bản trước khi đến văn phòng 2007, hãy làm theo những lời đề nghị bên dưới.

Để giải quyết vấn đề này, đơn giản hóa các định dạng trong cácbảng tính. Ví dụ, sau đây là gợi ý để đơn giản hoáđịnh dạng:
  • Sử dụng một font tiêu chuẩn.

    Sử dụng phông chữ giống nhau cho tất cả các tế bào làm giảm số lượng các định dạng kết hợp.
  • Nếu bạn sử dụng biên giới trong một bảng tính, sử dụng chúng một cách nhất quán.

    LƯU Ý: Nếu bạn áp dụng một biên giới vào phía bên phải của một tế bào, nó không phải là cần thiết để áp dụng một biên giới về phía bên trái của các tế bào đó là để các ngay bởi vì các biên giới chồng chéo lên nhau.
  • Nếu bạn áp dụng các mẫu để các tế bào, loại bỏ các mô hình bằng cách nhấn vào Không có màu sắc trong các Các mẫu tab của các Định dạng tế bào hộp thoại.
  • Trong Excel 2007 và sau đó, xóa tất cả các phong cách dư thừa trong các nhóm 'Phong cách' về 'Trang chủ' Ribbon.
LƯU Ý: Sau khi bạn đơn giản hóa hoặc tiêu chuẩn hóa định dạng trong bảng tính, tiết kiệm, đóng, và sau đó mở lại bảng tính trước khi bạn áp dụng thêm di động định dạng.
THÔNG TIN THÊM
Trong hầu hết trường hợp, giới hạn của định dạng khác nhau khoảng 4.000kết hợp cho một bảng tính duy nhất là đủ. Vấn đề này là có khả năngxảy ra chỉ khi bảng tính có chứa một số lớn các bảng màsử dụng định dạng khác nhau, hoặc khi một số lớn các tế bào được tất cảđịnh dạng một cách khác nhau.
XL2002 XL2000 XL97 XL2001 XL98 MacXLX XL2003

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 213904 - Xem lại Lần cuối: 09/20/2011 10:52:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 98 for Macintosh

  • dftsdahomeportal kberrmsg kbprb kbmt KB213904 KbMtvi
Phản hồi