Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Thông báo lỗi khi bạn mở hoặc lưu một tệp trong Microsoft Excel: "Tên tệp không hợp lệ"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:213983
THÔNG ĐIỆP LỖI
Khi bạn mở hoặc lưu một tệp trong Microsoft Excel, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:

Thông báo lỗi 1
Tên tệp không hợp lệ.
Thông báo lỗi 2
Tệp không được truy nhập được.
Thông báo lỗi 3
Đường dẫn bạn đưa vào, '<filename>', là quá dài. Nhập đường dẫn ngắn hơn.</filename>
Thông báo lỗi 4
<filename>không tìm thấy. Kiểm tra chính tả của tên tệp, và xác minh rằng vị trí tệp là đúng.</filename>
Thông báo lỗi 5

Trong Microsoft Office Excel 2007, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
'<filename>.<extension>' không tìm thấy. Kiểm tra chính tả của tên tệp, và xác minh rằng vị trí tệp là đúng. Nếu bạn đang cố gắng mở tệp từ danh sách các tập tin gần đây nhất được sử dụng trên menu Tệp, hãy chắc chắn rằng tệp không được đổi tên, di chuyển hoặc xóa.</extension></filename>
Để xác minh các thông báo lỗi mà bạn nhận được trong Excel 2007, nhấn Ctrl + Shift + I. Số sau đây sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải của các hộp thoại thông báo lỗi này:
100202
Chú ý Microsoft Office 2000 đã được xây dựng trong chức năng cho phép bạn để có thêm thông tin về khó khăn khắc phục cảnh báo hoặc thông báo lỗi. Nếu bạn muốn kích hoạt chức năng này cho điều này và các thông báo lỗi trong Microsoft Office 2000, xin vui lòng tải các tập tin Microsoft Office 2000 Customizable Alerts từ trang web Microsoft Office Update Web theo địa chỉ:Chú ý Nếu bạn đạt đến bài viết này bằng cách bấm vào các Thông tin trang web nút trong một thông báo lỗi, bạn đã có cảnh báo tùy chỉnh được kích hoạt. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sử dụng Microsoft Office 2000 Customizable Alerts, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
NGUYÊN NHÂN
Thông báo lỗi này xảy ra khi bạn tiết kiệm hoặc mở một tập tin nếu đường dẫn đến cáctập tin (bao gồm cả tên tập tin) vượt quá 218 ký tự. Giới hạn nàybao gồm ba ký tự đại diện cho ổ đĩa, các ký tự trong tên thư mục, các ký tự dấu chéo ngược giữa các thư mục, và các ký tự trong tên tệp.

Hành vi này dựa trên một hạn chế 256 ký tự trong Excel cho việc tạo các liên kết đến các tệp khác. Giới hạn này nhân vật 218 cho đường dẫntên dựa trên những điều sau đây:
  • Lên đến 31 ký tự trong một tấm tên.
  • Dấu nháy và dấu ngoặc được sử dụng để biểu thị tên bảng tính.
  • Một dấu chấm điểm.
  • Một tham chiếu di động.
Ví dụ, đường dẫn cho một tập tin có thể resemple sau đây:
   'c:\excel\personal\...\[my workbook.xls]up_to_31_char_sheetname'!$A$1				

Chú ý Hành vi này cũng sẽ xảy ra nếu có một khung hình vuông trong đường dẫn.
CÁC VIỆC CẦN LÀM
Hãy chắc chắn rằng đường dẫn đến tập tin chứa ít hơn 219 ký tự. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Đổi tên tập tin vì vậy mà nó có một tên ngắn hơn.
  • Đổi tên một hay nhiều thư mục có chứa các tập tin như vậy mà họ có tên ngắn hơn.
  • Di chuyển tệp vào một cặp với tên đường dẫn ngắn hơn.
THÔNG TIN THÊM
Löu yù raèng neáu baïn nhaäp 255 ký tự trong các Tên tệp hộp trong cácLöu laøm hộp thoại, và nhấp chuột Ok bạn sẽ nhận đượcthông báo lỗi sau:
Đường dẫn bạn nhập, "<path>", là quá dài. Nhập đường dẫn ngắn hơn.</path>
Ngoài ra, nếu bạn cố gắng để lưu một tệp và đường dẫn vượt quá 255 ký tự, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:
Tệp không được truy nhập được. Hãy thử một trong các cách sau:

-Hãy chắc chắn tồn tại thư mục đã chỉ định.
-Hãy chắc chắn rằng cặp có chứa tệp không chỉ-đọc.
-Hãy chắc chắn tên tệp chứa các ký tự sau: <> ? [ ] : | *.
-Hãy chắc chắn tên tập tin/đường dẫn không chứa hơn 218 ký tự.

Özellikler

Makale No: 213983 - Son İnceleme: 09/20/2011 12:23:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

  • kbofficealertid kbtshoot kbdownload kberrmsg kbfix kbprb kbmt KB213983 KbMtvi
Geri bildirim