Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một số ứng dụng khách email không thể giải mã email được gửi từ Outlook 2010

TRIỆU CHỨNG
Khi gửi thư đã mã hoá từ Microsoft Office Outlook 2010 đến người nhận bằng ứng dụng khách email của bên thứ ba, chẳng hạn như Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey hoặc Thunderbird, người nhật có thể không đọc được thư đã mã hoá. Trong trường hợp sử dụng ứng dụng khách Thunderbirdemail, ứng dụng khách này có thể hiển thị thông báo sau trong phần thân của thư khi mở:

Thunderbird không thể giải mã thư này

Người gửi đã mã hoá thư này cho bạn bằng cách sử dụng một trong những chứng chỉ số của bạn, tuy nhiên Thunderbird đã không thể tìm thấy chứng chỉ này và khoá cá nhân tương ứng.

Giải pháp có thể:

 • Nếu bạn có một thẻ thông minh, hãy đút thẻ vào ngay bây giờ.
 • Nếu bạn đang sử dụng một máy mới hoặc nếu bạn đang sử dụng hồ sơ mới trên Thunderbird, bạn cần khôi phục chứng chỉ và khoá cá nhân của mình từ bản sao lưu. Việc sao lưu chứng chỉ thường kết thúc trong ".P12".

Ứng dụng khách Thunderbird có thể hiển thị cảnh báo sau:

Bảo mật Thư

Thư Không có Chữ ký Điện tử

Thư này không có chữ ký điện tử của người gửi. Thiếu chữ ký điện tử nghĩa là thư có thể được gửi bởi ai đó giả mạo địa chỉ email này. Cũng có thể thư đã bị thay đổi trong quá trình chuyển qua mạng. Tuy nhiên, không chắc rằng một trong hai sự kiện đã xảy ra.

Thư Không thể Giải mã được

Thư này đã được mã hoá trước khi chuyển cho bạn nhưng không thể giải mã được. Có các vấn đề không xác định với thư được mã hoá này.

Đồng thời, Microsoft Entourage 2008 (có trong Microsoft Office 2008 dành cho Mac) và Microsoft Outlook 2011 dành cho Mac không thể giải mã thư email được gửi từ Outlook 2010. Bạn có thể thấy lỗi sau trong Outlook 2011 dành cho Mac:

Không thể kiểm tra bảo mật của thư này do bị lỗi.

NGUYÊN NHÂN
Cú pháp Thư Mật mã (CMS) được ghi lại trong RFC 5652. Sự định rõ đó cho phép sử dụng subjectKeyIdentifier hoặc issuerAndSerialNumber làm SignerIdentifier. Phiên bản phát hành (RTM) của Outlook 2010 sử dụng subjectKeyIdentifier làm SignerIdentifier, trong khi đó phiên bản trước đó sử dụng issuerAndSerialNumber. Nếu phần mở rộng subjectKeyIdentifier không được xác định trong chứng chỉ, Outlook 2010 RTM sẽ tạo một phần mở rộng. Một số ứng dụng email khách hoặc hệ điều hành của bên thứ ba không thể sử dụng subjectKeyIdentifier do Outlook tạo. Điều này khiến người nhận không thể giải mã và đọc thư.
GIẢI PHÁP

Sự cố này được khắc phục trong Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1).Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viếttrong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2460049Mô tả về Office 2010 SP1

Sau khi cài đặt SP1, nếu phần mở rộng subjectKeyIdentifier không có trong chứng chỉ, Outlook sẽ hoàn nguyên về sử dụng issuerAndSerialNumber làm SignerIdentifier.

Giải pháp

Nếu không thể cài đặt Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1, bạn có thể sử dụng giải pháp sau.

Để yêu cầu chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, hãy chuyển đến phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự ḿnh khắc phục sự cố này, hăy chuyển đến phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôi

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấmChạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.

Khắc phục sự cố này
Microsoft Fix it 50724Chú ý Thuật sĩ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, bạn có thể lưu khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD để bạn có thể chạy trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Trên máy khách của người gửi, hãy sử dụng giá trị đăng ký sau để Outlook 2010 hoàn nguyên về chế độ có trong các phiên bản Outlook trước đó.

Quan trọng Phương pháp này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổisổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy rasự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổisổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để đượcbảo vệ nhiều hơn, hãy sao lưusổ đăng ký trước khi sửa đổi để bạn có thể khôi phụcsổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và sau đó khôi phụcsổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322756Cách sao lưu và khôi phụcsổ đăng ký trong Windows

 1. Khởi động Registry Editor.
 2. Định vị rồi bấm để chọn khoá con đăng ký sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Chú ý Tạo khoá con đăng ký \Bảo mậtnếu khoá con không tồn tại.
 3. Thêm dữ liệu đăng ký sau vào khoá này:

  Loại giá trị: DWORD
  Tên giá trị: Dữ liệu giá trị UseIssuerSerialNumber
  : 1
 4. Thoát khỏi Registry Editor.
THÔNG TIN THÊM
Các sản phẩm của bên-thứ ba đã được thảo luận trong bài viết này do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft khôngbảo đảm, dù ngụ ý hay bằng hình thức khác, về hiệu suất hay độ tin cậy của các sản phẩm này.

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bênthứ ba nhằm giúp bạn tìm được hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ củabên thứ ba này.

Để biết thông tin về cách liên hệ với một trong những công ty được đề cập trong bài viết này, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 2142236 - Xem lại Lần cuối: 10/22/2011 12:04:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook 2010

 • KB2142236
Phản hồi