Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khi một địa chỉ IP sẽ bị xóa khỏi máy tính, các tuyến đường liên kết có thể không được xóa

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 215349
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi một địa chỉ IP sẽ bị xóa khỏi máy tính, nó không thể để đạt được một số tài nguyên mạng mà sẽ vẫn có thể truy cập.
NGUYÊN NHÂN
Khi một địa chỉ IP sẽ bị xóa khỏi máy tính, mạng con đường liên kết với địa chỉ đó có thể không có được làm đúng cách sạch. Vấn đề này có thể dẫn đến một lộ trình bảng với hết hạn mục. "Lộ in" lệnh có thể được sử dụng để xem baûng tuyến đường để xác minh vấn đề này.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0 hoặc các cập nhật phần mềm. Thông tin về việc thu thập các gói bản ghi dịch vụ mới nhất, xin vui lòng hãy vào:
Thông tin về việc thu thập các cập nhật phần mềm, liên hệ với bản ghi dịch vụ Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Cho một danh sách đầy đủ các bản ghi dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, xin vui lòng đi đến địa chỉ sau đây trên World Wide Web:
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong Windows NT 4.0. Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows NT Phiên bản 4.0 Service Pack 5.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 215349 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 12:39:05 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB215349 KbMtvi
Phản hồi