Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Xác định các nhóm chính sách Client-Side tiện ích mở rộng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:216357
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp kết thúc hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Kiến trúc chính sách nhóm bao gồm cả máy chủ và client-side thành phần. Các thành phần máy chủ bao gồm giao diện người dùng quản trị viên có thể sử dụng để cấu hình một chính sách duy nhất. Khi nhóm chính sách được áp dụng cho một người dùng hay máy tính, khách hàng diễn giải các chính sách và thành phần làm cho những thay đổi thích hợp cho môi trường. Chúng được gọi là phần mở rộng phía khách hàng chính sách nhóm. Một trên toàn cầu duy nhất định danh (GUID), một số 128-bit xác định một đối tượng nhất định, xác định phần mở rộng hệ điều hành. Vì chính sách nhóm được xử lý, quá trình trình thông qua danh sách Group Policy Objects (GPOs) mà phải được xử lý để mỗi phần mở rộng phía khách hàng chính sách nhóm. Phần mở rộng sử dụng danh sách để xử lý chính sách thích hợp khi áp dụng.

Khi xem sổ ghi sự kiện mục và tập tin đăng nhập được thu âm bởi chính sách nhóm và những phần mở rộng phía khách hàng, người quản trị có thể cần phải xác định phần mở rộng của GUID của nó.
THÔNG TIN THÊM
Bởi vì GUID cho mỗi phần mở rộng phía khách hàng được phân công khi các thành phần được tạo ra, GUIDs cho mỗi của các phần mở rộng phía khách hàng tài liệu dưới đây là như nhau trên mỗi cài đặt của Windows 2000.
 • GUID: 25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861
  Thành phần: Đổi hướng cặp
 • GUID: 3610EDA5-77EF-11D2-8DC5-00C04FA31A66
  Thành phần: Microsoft Disk Quota
 • GUID: 42B5FAAE-6536-11D2-AE5A-0000F87571E3
  Thành phần: Scripts
 • GUID: 827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A
  Thành phần: bảo mật
 • GUID: B1BE8D72-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A
  Thành phần: EFS Recovery
 • GUID: C6DC5466-785A-11D2-84D0-00C04FB169F7
  Thành phần: Ứng dụng quản lý
 • GUID: A2E30F80-D7DE-11d2-BBDE-00C04F86AE3B
  Thành phần: Internet Explorer Settings
 • GUID: 35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2
  Thành phần: Thiết đặt đăng ký
 • GUID: e437bc1c-aa7d-11d2-a382-00c04f991e27
  Thành phần: IP bảo mật
Các chương trình bên thứ ba và các dịch vụ khác của Microsoft cài đặt tiện ích mở rộng phía khách hàng đăng ký với những thành phần trong vị trí registry sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions
Để có thêm thông tin về các mục nhập registry GPExtensions, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
216358 Giải đáp thắc mắc nhóm chính sách Client-Side hành vi mở rộng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 216357 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 12:45:33 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB216357 KbMtvi
Phản hồi