Một tên miền con không kế thừa những thay đổi tên miền phụ huynh trong một tài khoản tổ chức Office 365, Azure, hoặc Windows dành

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2174324
VẤN ĐỀ
Khi bạn thực hiện một sự thay đổi cho một tên miền phụ huynh (quốc gia) được xác minh trong tài khoản tổ chức của bạn, chẳng hạn như Office 365, Microsoft Azure, hoặc Windows dành, một tên miền con cũng được xác minh trong tài khoản tổ chức không kế thừa các thay đổi. Vấn đề này có thể xảy ra khi bạn thực hiện một trong những điều sau đây:
  • Thay đổi tên miền từ các tiêu chuẩn để liên kết
  • Thay đổi tên miền từ liên kết tiêu chuẩn
  • Thiết lập tên miền cấu hình xác thực hoặc liên bang
  • Cập nhật các miền liên đoàn bản ghi dịch vụ Thư mục Họat động (AD FS) dựa bên tin tưởng
  • Xác minh quyền sở hữu miền
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, xóa tên miền con, thêm và xác minh tên miền phụ huynh, và sau đó thêm lại các tên miền con.

Lưu ý:Sau khi cha mẹ tên miền được xác minh và trẻ em miền được thêm vào, bạn không cần phải xác minh tên miền con bởi vì nó thừa hưởng các cài đặt chuyên biệt (xác minh, xác thực và liên đoàn) từ cha mẹ của nó.
THÊM THÔNG TIN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu trẻ em miền được xác minh trong tài khoản tổ chức của bạn trước khi tên miền phụ huynh được xác minh. Khi trẻ em miền được xác minh đầu tiên, xác minh và các cài đặt chuyên biệt được quản lý độc lập với tên miền phụ huynh.

Ví dụ, bạn xác minh các Corp.constoso.com tên miền. Sau đó, bạn xác minh các contoso.com tên miền. Khi bạn xác minh Corp.contoso.com, và quyền sở hữu được chứng minh, không gian tên được tạo ra trong Office 365 như một tên miền đó là hoàn toàn độc lập contoso.com. Vì vậy, khi bạn sau đó kiểm tra contoso.com, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho tên miền mới này không ảnh hưởng đến Corp.contoso.com.

Trong một số trường hợp, bạn có thể quản lý các thuộc tính tên miền con độc lập của tên miền phụ huynh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Vẫn cần trợ giúp? Chuyển đến các Văn phòng 365 cộng đồng web site hoặc các Diễn đàn Azure Thư mục Họat động .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2174324 - Xem lại Lần cuối: 06/21/2014 03:57:00 - Bản sửa đổi: 13.0

Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 User and Domain Management

  • o365 o365e o365m o365a o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2174324 KbMtvi
Phản hồi