Thông báo lỗi khi bấm vào siêu liên kết trong Office: "Không thể định vị máy chủ Internet hoặc máy chủ proxy"

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Triệu chứng
Khi tạo một siêu liên kết trong tài liệu Office rồi bấm vào liên kết, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:

Không thể mở <URL>. Không thể định vị máy chủ Internet hoặc máy chủ proxy.

Không thể mở <URL>. Không thể mở tệp đã chỉ định.

<URL> = siêu liên kết bạn đã chèn.


CHÚ Ý: Siêu liên kết sẽ hoạt động nếu bạn gõ đúng siêu liên kết vào trình duyệt hoặc vào hộp Mở của hộp thoại Chạy (bấm Bắt đầurồi bấm Chạy).
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra khi các điều kiện dưới đây là đúng:

 • Bạn đang sử dụng Microsoft Internet Explorer:

  • Máy chủ proxy -hoặc-

  • Tường lửa không cho phép đặt các yêu cầu HTTP trong mạng cục bộ của bạn
  -và-

 • Internet Explorer không phải là trình duyệt mặc định của bạn.

  -và-

 • Không có khóa đăng ký ForceShellExecute trong vị trí sau đây hoặc khóa chưa được đặt thành 1:

  Với Phiên bản Office 32 bit được cài đặt trên Hệ điều hành 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Với Phiên bản Office 32 bit được cài đặt trên Hệ điều hành 32 bit hoặc Phiên bản Office 64 Bit được cài đặt trên Hệ điều hành 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
Cách giải quyết khác
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để yêu cầu chúng tôi giải quyết sự cố này giúp bạn, hãy đi tới phần "Đây là cách khắc phục dễ dàng". Nếu bạn muốn khắc phục sự cố này theo cách thủ công, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Đây là cách khắc phục dễ dàng

Để tự động khắc phục sự cố này, hãy bấm vào nút Tải xuống. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở rồi làm theo các bước trong thuật sỹ khắc phục dễ dàng.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính gặp sự cố, hãy lưu giải pháp khắc phục dễ dàng vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy trên máy tính có sự cố.

Để tôi tự khắc phục

Khắc phục dễ dàng 50655

Để khắc phục sự cố này, hãy thêm khóa con ForceShellExecute nếu không có khóa con và đặt dữ liệu Giá trị, hoặc nếu đã có khóa con, đặt dữ liệu Giá trị của khóa con ForceShellExecute.

Thêm Khoá con Internet vào Sổ đăng ký và Đặt Dữ liệu Giá trị

 1. Thoát khỏi mọi chương trình đang chạy.
 2. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy. Gõ regedit vào hộp Mở rồi bấm OK.
 3. Trong Registry Editor, duyệt tìm một trong các khóa con sau (tạo khóa khi chưa có):
  Đối với phiên bản Office 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit

  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet\

  Đối với phiên bản Office 32 bit trên phiên bản Windows 32 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Đối với phiên bản Office 64 bit trên phiên bản Windows 64 bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet


 4. Hãy chắc chắn chọn khoá con Internet. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD. Thêm giá trị đăng ký sau:
  Tên Giá trị: ForceShellExecute
 5. Bấm đúp vào ForceShellExecute rồi đặt Dữ liệu giá trị thành 1. Bấm OK.
 6. Trên menu Sổ đăng ký, bấm Chỉnh sửa.


Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Thông tin thêm
Siêu liên kết có thể không đi kèm với tài liệu Microsoft Word hoặc trang tính Microsoft Excel sau khi bạn sử dụng giải pháp này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
280680 Không thể theo liên kết tới tài liệu Office
OFF2000 hyperlink proxy ie error fixit fix it fixme
Thuộc tính

ID Bài viết: 218153 - Xem lại Lần cuối: 12/30/2015 21:11:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB218153
Phản hồi