Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Mô tả lược đồ đánh số cho các GUID mã sản phẩm trong Office 2010

Đối với phiên bản Microsoft Office 2000, hãy xem 230848.

Đối với phiên bản Microsoft Office XP, hãy xem 302663.

Đối với phiên bản Microsoft Office 2003, hãy xem 832672.

Đối với phiên bản bộ Microsoft Office 2007, hãy xem 928516.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách đọc các GUID sản phẩm trong sổ đăng ký của Windows để xác định thông tin về gói Microsoft Office 2010, các chương trình hoặc tiện ích mà bạn đang sử dụng. Thông tin về loại phiên bản, phiên bản đã phát hành và ngôn ngữ của gói hoặc chương trình Office 2010 có trong GUID.
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn cài đặt gói Office 2010 hoặc một trong các chương trình Office 2010 độc lập, một hoặc nhiều mã sản phẩm hoặc các GUID sẽ được tạo ra trong khoá con đăng ký sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Mỗi GUID sử dụng định dạng sau:
{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE}
Bảng sau mô tả các ký tự của GUID.

Nếu bạn đang chạy phiên bản 32 bit của Office 2010 trên hệ điều hành Windows 64 bit, các GUID sẽ được đặt ở khoá con đăng ký sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Ký tựĐịnh nghĩaGiá trị số hệ 16
BPhiên bản đã phát hành0-9, A-F
RLoại phiên bản0-9, A-F
MMPhiên bản chính0-9
mmmmPhiên bản phụ0-9
PPPPID Sản phẩm0-9, A-F
LLLLĐịnh danh ngôn ngữ0-9, A-F
p0 cho x86, 1 cho x640-1
000Được bảo lưu để sử dụng trong tương lai, hiện tại là 00
D1 để gỡ lỗi, 0 để vận chuyển0-1
000000FF1CEID Họ Office0-9
Để xem GUID dành cho các gói và chương trình Office 2010 được cài đặt trên máy tính, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.
  2. Định vị khoá con sau:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
    Tên của các GUID bắt đầu bằng dấu ngoặc móc ({ ). Do vậy, các GUID là các mục đầu tiên được liệt kê trong Dỡ cài đặt.
Mỗi ngăn dữ liệu GUID chứa nhiều giá trị. Những giá trị này bao gồm các giá trị sau.
Tên giá trịMô tả
DisplayNameTên sản phẩm xuất hiện trong hộp thoại Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình
InstallDateNgày sản phẩm được cài đặt
ID Sản phẩmID sản phẩm
InstallSourceNguồn cài đặt
RegCompany Công ty được đăng ký
RegOwnerTên người dùng được đăng ký

Phiên bản đã phát hành

Các giá trị phiên bản đã phát hành chỉ rõ cấp độ của phiên bản, như phiên bản beta hoặc phiên bản bản hoàn thiện sẽ được đưa vào sản xuất, đóng gói (RTM). Để biết thêm thông tin về các giá trị phiên bản đã phát hành, hãy xem bảng sau.
Tên giá trịPhiên bản
0Bất kỳ phiên bản nào trước Beta 1
1Beta 1
2Beta 2
3Phiên bản Thử nghiệm 0 (RC0)
4Phiên bản Thử nghiệm 1 (RC1)/phiên bản Xem trước OEM
5-8Các giá trị được bảo lưu
9RTM. Đây là phiên bản đầu tiên được chuyển (phiên bản ban đầu).
MộtGói Dịch vụ 1 (SP1). Giá trị không được sử dụng nếu mã sản phẩm không được thay đổi sau phiên bản RTM
BGói Dịch vụ 2 (SP2). Giá trị không được sử dụng nếu mã sản phẩm không được thay đổi sau phiên bản RTM
CGói Dịch vụ 3 (SP3). Giá trị không được sử dụng nếu mã sản phẩm không được thay đổi sau phiên bản RTM
D-FCác giá trị được bảo lưu

Loại phiên bản

Loại phiên bản nêu rõ người xem cho gói Office 2007 như Doanh nghiệp hoặc Bán lẻ. Để biết thêm thông tin về loại phiên bản của gói Office 2007, hãy xem bảng sau.
Giá trịLoại phiên bản
0Giấp phép được cấp số lượng lớn
1Bán lẻ/OEM
2Bản thử nghiệm
5Tải xuống

ID Sản phẩm

ID sản phẩm là phiên bản của gói hoặc chương trình Office 2010 như Microsoft Office Professional 2010 hoặc Microsoft Office Standard 2010. Để biết thêm thông tin về các ID sản phẩm của Office 2010, hãy xem bảng sau.
ID Sản phẩmSKU
0011Microsoft Office Professional Plus 2010
0012Microsoft Office Standard 2010
0013Microsoft Office Home and Business 2010
0014Microsoft Office Professional 2010
0015Microsoft Access 2010
0016Microsoft Excel 2010
0017Microsoft SharePoint Designer 2010
0018Microsoft PowerPoint 2010
0019Microsoft Publisher 2010
001AMicrosoft Outlook 2010
001BMicrosoft Word 2010
001CMicrosoft Access Runtime 2010
001FMicrosoft Office Proofing Tools Kit Compilation 2010
002FMicrosoft Office Home and Student 2010
003AMicrosoft Project Standard 2010
003BMicrosoft Project Professional 2010
0044Microsoft InfoPath 2010
0052Microsoft Visio Viewer 2010
0057Microsoft Visio 2010
007AMicrosoft Outlook Connector
008BMicrosoft Office Small Business Basics 2010
00A1Microsoft OneNote 2010
00AFMicrosoft PowerPoint Viewer 2010
00BAMicrosoft Office SharePoint Workspace 2010
110DMicrosoft Office SharePoint Server 2010
110FMicrosoft Project Server 2010
Lưu ý Microsoft Office Home and Business 2010 được liệt kê trong sổ đăng ký của Windows là Microsoft Office Essentials 2010.

Lưu ý Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Visio Professional 2010 và Microsoft Visio Premium sử dụng khoá sản phẩm để xác định sản phẩm. Do vậy, một ID sản phẩm duy nhất được sử dụng cho cả ba sản phẩm này.

Định danh ngôn ngữ

Định danh ngôn ngữ (LCID) thay đổi theo từng ngôn ngữ. Vì LCID được lưu trong GUID ở định dạng số hệ 16, bạn có thể phải chuyển giá trị LCID thành giá trị thập phân để xác định ngôn ngữ của GUID. Ví dụ: giá trị số hệ 16 của 0409 chuyển thành giá trị thập phân là 1033. Giá trị này thể hiện tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin về định danh ngôn ngữ trong các gói và chương trình Office 2010, ghé thăm website sau của Microsoft:

GUID mẫu

16 chữ số đầu tiên của GUID là 91140000-0011-0407. GUID này được tạo ra bởi phiên bản được phát hành đầu tiên (9) của phiên bản Bán lẻ hoặc phiên bản OEM (1), phiên bản 14.0000, của Microsoft Office Professional 2010 (0014). Ngôn ngữ của sản phẩm là tiếng Đức. Trong trường hợp này, giá trị số hệ 16 của 0407 chuyển thành giá trị thập phân là 1031. Giá trị này thể hiện tiếng Đức.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Властивості

Ідентифікатор статті: 2186281 – останній перегляд: 08/10/2010 12:17:00 – виправлення: 1.0

Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Infopath 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbupgrade kbuninstall kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto KB2186281
Зворотний зв’язок