Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tải các tập tin đồ họa và hiển thị chúng trong Visual C++

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:218972
Chú ý Microsoft Visual C++ 2008, Microsoft Visual C++ 2005, Microsoft Visual C++ 2003 và Microsoft Visual C++.NET 2002 hỗ trợ cả hai mã được quản lý mô hình được cung cấp bởi Microsoft.NET Framework và nguồn gốc không được quản lý Microsoft Windows mã mô hình. Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho không được quản lý Visual c ++ mã.
TÓM TẮT
Loadpic.exe là một mẫu cho thấy làm thế nào để tải đồ họa tập tin giống như .gif, .jpg, .bmp, .ico, .emf, .wmf, và hiển thị chúng. Để làm điều này, sử dụng chức năng được xây dựng trong các OleLoadPicture chức năng. Các OleLoadPicture chức năng chuyển đổi những khác nhau định dạng để một IPicture giao diện. Sau đó chúng tôi có thể sử dụng các IPicture::Render chức năng để hiển thị họ.
THÔNG TIN THÊM

Visual C++ 6.0

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Visual c + +.NET

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Ngày phát hành: 25 tháng 6 năm 2002

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ngoài các IPicture::Render chức năng, bạn có thể cũng hiển thị các hình ảnh bằng cách sử dụng các chức năng khác. Bạn có thể sử dụng các BitBlt chức năng cho ảnh bitmap, hoặc các PlayMetaFile chức năng cho metafiles. Bạn cũng có thể giải nén các xử lý hình ảnh bởi kêu gọi các IPicture::get_Handle chức năng. Bạn có thể cast xử lý để nhaán loại; có nghĩa là, ví dụ như HBITMAP, HICON, và HMETAFILE. Để xác định những gì loại điều khiển để đúc nó, gọi là IPicture::get_Type chức năng.
ảnh bitmap bitmap jpeg gif89 biểu tượng biểu tượng enhanced metafile meta tệp loadpic loadpicvcnet

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 218972 - Xem lại Lần cuối: 08/21/2011 08:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Win32 Application Programming Interface, Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition

  • kbsweptvs2008 kbfunctions kbinfo kbdownload kbfile kbgdi kbhowto kbmt KB218972 KbMtvi
Phản hồi
t>